English · Български

Polyommatus aroaniensis
Polyommatus aroaniensis (фото: M. Rowlings, юли 2004).

Polyommatus aroaniensis

(Brown, 1976)
Статут — Ендемичен вид

Разпространението на вида е ограничено в южните Балкани. Рядък в България; съобщаван от няколко находища в планините на югозапад (Пирин и Славянка) и около Сливен (Стара планина); намиран на височина до 1600 m (Славянка: Хамбар дере).


Находища:

GL28: Хамбар дере, Славянка, Благоевградско: 1600 m (Kolev, 1994: 61, 63, 64, 66) • GL29: с. Гайтаниново, Пирин, Благоевградско, 41.45N, 23.717E: [700 m] (Abadjiev, 2001: 167) • GL29: хълм Градище, Пирин, Благоевградско: 850—900 m (Kolev & van der Poorten, 1997: 36, 38) • MH33: местн. Черковната кория, Сливенско (Abadjiev, 2001: 167) • MH42: гр. Сливен, 42.686N, 26.329E: [300 m] (Abadjiev, 2001: 167) • MH43: местн. Карандила, Сливенско: 1000 m (Kolev & van der Poorten, 1997: 36, 37, 39).


UTM карта на известното разпространение на Polyommatus aroaniensis в България
UTM карта на известното разпространение на Polyommatus aroaniensis в България.