English · Български

Coenonympha rhodopensis
Coenonympha rhodopensis (фото: С. Бешков, юли 2006).

Coenonympha rhodopensis

Elwes, 1900
Статут — Ендемичен вид

Ареалът на вида включва централна Италия и южните Балкани. В България се среща в планините, достигайки до 2600 m (Рила: Мусала, Ибър) (Буреш & Тулешков, 1929: 247).


Находища:

FM92: Сини връх, Пирин, Благоевградско: 1400—2450 m (Drenowski, 1920: 243) • FM93: вр. Баюви дупки, Пирин, Благоевградско: 1800 m (Буреш & Тулешков, 1929: 248) • FM93: вр. Каменитица, Пирин, Благоевградско: [1900 m] (Buresch, 1918: 271) • FM93: местн. Разложки Суходол, Пирин, Благоевградско: 2300 m (Abadjiev, 1997: 70) • FM93: х. Яворов, Пирин, Благоевградско: [1700 m] (Abadjiev, 1997: 70) • FM96: местн. Кулата, Рила, Кюстендилско: [1500 m] (Rebel, 1903: 181) • FM96: местн. Равна, Рила, Кюстендилско: 1650—[1950 m] (Abadjiev, 1991: 35) • FM96: Рилски манастир, Рила, Кюстендилско, 42.1333N, 23.3333E: [1207 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 247) • FM97: Черни рид, Рила, Кюстендилско: 2300 m (Abadjiev, 1991: 35) • FN68: вр. Ком, Стара планина: [1700—2000 m] (Дряновски, 1907б: 588) • FN77: Петрохански проход, Стара планина: 1500 m (Abadjiev, 2001: 186) • FN77: вр. Тодорини кукли, Стара планина: [1650 m] (Дряновски, 1907б: 588) • FP41: с. Горни Лом, Видинско, 43.4850N, 22.7475E: [453 m] (Abadjiev, 2001: 186) • GL18: Пост 17 — Пост 18, Славянка, Благоевградско: 1500—1900 m (Тулешков, 1929: 154) • GM01: вр. Каменитица, Пирин, Благоевградско: 1300—1800 m (Franke, 1989: 137) • GM02: р. Бъндерица, Пирин, Благоевградско (Buresch, 1918: 271) • GM02: вр. Вихрен, Пирин, Благоевградско, 41.800N, 23.370E: 2000—2300 m (Буреш & Тулешков, 1929: 248) • GM03: р. Бъндерица, Пирин, Благоевградско: [1600 m] (Buresch, 1918: 271) • GM03: местн. Бански суходол, Пирин, Благоевградско: [2000[1900] m] (Buresch, 1918: 271) • GM07: около 12—13 mi [20—21 km] Ю Самоков (Леви Искър) [при сливането на Леви Искър и Долна Лева река]: 5000 ft (Nicholl, 1900: 64) • GM07: р. Леви Искър, Рила: 4500 ft (Nicholl, 1900: 34) • GM07: местн. Овнарско, Рила (Буреш & Тулешков, 1929: 247) • GM07: вр. Попова капа, Рила (Буреш & Тулешков, 1929: 247) • GM07: Сухото езеро, Рила (Nicholl, 1900: 65) • GM10: вр. Орелек, Пирин, Благоевградско: 1600—1800 m (Abadjiev, 2001: 188) • GM16: х. Грънчар, Рила: 2100 m (Abadjiev, 2001: 188) • GM16: местн. Трещеник, Рила: 1830 m (Abadjiev, 2001: 188) • GM17: вр. Дено, Рила: 2500 m (Abadjiev, 2001: 188) • GM17: цирк. Маричини езера, Рила: 2000 m (Буреш & Тулешков, 1929: 248) • GM17: вр. Мусала, Рила (Дряновски, 1909а: 80) • GM17: цирк. Мусаленски езера, Рила: 2400 m (Дряновски, 1907б: 588, 589) • GM17: вр. Шатър, Рила, Софийско: 1500 m (Буреш & Тулешков, 1929: 248) • GM17: цирк. Жълти езера, Рила, Софийско (Graves, 1928: 84) • GM17: пр. Железни врата, Рила, Софийско: 2100—2300 m (Дряновски, 1923б: 195) • GM18: р. Бистрица, Рила, Софийско: 1800 m (Abadjiev, 2001: 188) • GM18: кур. Боровец, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.6E (Буреш & Тулешков, 1929: 247) • GM18: местн. Черната скала, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.6E (Дряновски, 1909а: 76) • GM18: местн. Ситняково, Рила, Софийско (Graves, 1928: 84) • GM27: местн. Белмекен, Рила, Софийско: 1500—2400 m (Буреш, 1914: 123) • GM27: вр. Ибър, Рила: 2600 m (Буреш & Тулешков, 1929: 248) • GM34: р. Аландере, Родопи, Пазарджишко (Маркович, 1910: 85) • GM34: с. Кръстава, Родопи, Пазарджишко (Abadjiev, 2001: 188) • GM34: р. Софандере, Родопи, Пазарджишко (Маркович, 1910: 85) • GM41: с. Сатовча, Родопи, Благоевградско, 41.61666N, 23.98333E: [700 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 248) • GM43: р. Балъкдере, Родопи, Пазарджишко (Маркович, 1910: 85) • GM46: Елин връх, Родопи, Пазарджишко (Abadjiev, 2001: 188) • GM47: с. Голямо Белово, Пазарджишко, 42.183N, 23.983E: [300 m] (Abadjiev, 2001: 188) • GN43: вр. Баба, Стара планина: 2500[1800] m (Буреш & Тулешков, 1929: 248) • KG53: Камен проход, Родопи (Буреш, 1925: 32) • KG91: вр. Карлък, Родопи, Смолянско: 2000 m (Маркович, 1923: 130) • KH93: Карчов преслап, Стара планина: 1450 m (Popov, 1998: 139) • KH94: вр. Ушите, Стара планина: 1600 m (Popov, 1998: 139) • LG01: вр. Мургавец, Родопи, Смолянско (Илчев, 1915: 165) • LG01: кур. Пампорово, Родопи, Смолянско, 41.65N, 24.68333E: 1600 m (Karisch & Eckert, 1989: 99) • LG02: гр. Чепеларе, Родопи, Смолянско, 41.733N, 24.683E: [1000 m] (Jaksic, 1998: 109) • LG03: Бешолук, Родопи: 1900 m [sic] (Маркович, 1923: 130) • LH03: х. Дерменка, Стара планина: 1500 m (Abadjiev, 1995: 139) • LH03: Орлово гнездо, Стара планина: 1500 m (Popov, 1998: 139) • LH22: вр. Равнец, Стара планина (Beshkov, 1996: 123) • LH23: вр. Ботев, Стара планина: 1700—2200[2000—2300] m (Буреш & Тулешков, 1929: 248) • LH23: Млечния чал, Стара планина: 1900 m (Popov, 1998: 139) • LH23: вр. Жълтец, Стара планина: 1800 m (Popov, 1998: 139) • LH43: вр. Розоватец, Стара планина (Popov, 1998: 139) • LH53: вр. Вълча Глава, Стара планина: 1650 m (Popov, 1998: 139).


UTM карта на известното разпространение на Coenonympha rhodopensis в България
UTM карта на известното разпространение на Coenonympha rhodopensis в България.