English · Български

Euphydryas cynthia
Euphydryas cynthia (фото: С. Бешков).

Euphydryas cynthia

([Denis & Schiffermüller], 1775)
Статут — Ендемичен вид

Ареалът на вида е ограничен в Алпите и България. У нас е известен от високите части на Рила и Пирин на височина от 1800 (Пирин: Спано поле) (Thurner, 1935: 96) — 2800 m (Пирин: Вихрен) (Buresch, 1918: 142).


Находища:

FM92: седл. Бъндеришка порта, Пирин, Благоевградско: 2300—2800 m (Varga & Slivov, [1977]: 169) • FM92: Хвойнати връх, Пирин, Благоевградско: [2635 m] (Buresch, 1918: 142) • FM92: цирк. Казана, Пирин, Благоевградско: 2400—2800 m (Varga & Slivov, [1977]: 169) • FM92: цирк. Спано поле, Пирин, Благоевградско: [1800 m] (Thurner, 1935: 96) • FM92: вр. Вихрен, Пирин, Благоевградско, 41.800N, 23.370E: [2300—2700 m] (Буреш & Илчев, 1915: 175) • FM97: Черни рид, Рила, Кюстендилско: 2200 m (Abadjiev, 1991: 33) • FM97: Додов вр., Рила, Кюстендилско: 2550—2600 m (Abadjiev, 2001: 263) • FM97: Елени вр., Рила, Кюстендилско: 2300 m (Rebel, 1903: 167) • FM97: цирк. Седемте Рилски езера, Рила, Кюстендилско: 2200 m (Буреш & Тулешков, 1929: 198) • FM97: седл. Топилата, Рила, Кюстендилско: 2500 m (Abadjiev, 2001: 263) • FM97: цирк. Урдини езера, Рила, Кюстендилско (Буреш & Тулешков, 1929: 198) • GM01: вр. Каменитица, Пирин, Благоевградско: 2000 m (Busse & Ockruck, 1991: 7, 16) • GM02: цирк. Бъндеришки езера, Пирин, Благоевградско: [2000—2200 m] (Buresch, 1918: 142) • GM02: вр. Голям Типиц, Пирин, Благоевградско: 2500 m (Grosser, 1982: 220) • GM02: вр. Малка Тодорка, Пирин, Благоевградско (Varga & Slivov, [1977]: 169) • GM02: Попово езеро, Пирин, Благоевградско: 2400 m (Буреш & Тулешков, 1929: 198) • GM02: цирк. Валявишки езера, Пирин, Благоевградско (Буреш & Илчев, 1915: 175) • GM05: Малък Мечи връх, Рила: 2200—2500 m (Varga & Slivov, [1977]: 169) • GM06: цирк. Рибни езера, Рила (Jaksic, 1998: 128) • GM07: вр. Попова капа, Рила: 7000 ft (Nicholl, 1900: 65) • GM12: вр. Полежан, Пирин, Благоевградско: 2400 m (Abadjiev, 2001: 265) • GM16: пр. Джанка, Рила (Varga & Slivov, [1977]: 169) • GM16: х. Грънчар, Рила: 2700 m (Буреш & Тулешков, 1929: 198) • GM16: вр. Ковач, Рила (Varga & Slivov, [1977]: 169) • GM16: вр. Суха вапа, Рила (Varga & Slivov, [1977]: 169) • GM16: местн. Трещеник, Рила: 1830 m (Abadjiev, 2001: 265) • GM17: вр. Алеко, Рила: 2600 m (Abadjiev, 1995: 75, Pl. XXX, 127) • GM17: вр. Манчо, Рила: 2500 m (Буреш & Тулешков, 1929: 198) • GM17: цирк. Маричини езера, Рила: 2400 m (Буреш & Тулешков, 1929: 198) • GM17: рид Маркуджика, Рила: 2350—2400 m (Abadjiev, 2001: 265) • GM17: вр. Мусала, Рила: 2000—2500 m (Дряновски, 1907б: 575) • GM17: цирк. Мусаленски езера, Рила (Дряновски, 1909а: 78) • GM17: вр. Овчарец, Рила (Varga & Slivov, [1977]: 169) • GM27: местн. Белмекен, Рила, Софийско: 2400 m (Буреш, 1914: 123) • GM27: вр. Ибър, Рила: 2600 m (Буреш & Тулешков, 1929: 198).


UTM карта на известното разпространение на Euphydryas cynthia в България
UTM карта на известното разпространение на Euphydryas cynthia в България.