English · Български

Lycaena dispar
Lycaena dispar (фото: С. Бешков, 2006).

Lycaena dispar

([Haworth], 1802)
Статут — Директива за хабитатите 92_43 | Приложение II Бернска конвенция | Приложение II CORINE биотопи

Ареалът на вида е ограничен в Европа и Турция. Широко разпространен в България; в планините достига до 800 m (Беласица: х. Беласица) (Сливов & Несторова, 1988: 117). Включен в Приложение II на Директивата за местообитанията 92/43 на Европейския съюз и в Приложение II на Бернската конвенция.


Находища:

FL88: х. Беласица, Благоевградско: ≤ 800 m (Сливов & Несторова, 1988: 117) • FL89: хълм Кожух, Благоевградско, 41.4333N, 23.2500E: [280 m] (Ganev, 1984: 126) • FL89: Огражден пл., Благоевградско, 41.5333N, 23.2333E: ≤ 300 m (Ganev, 1986: 94) • FL89: с. Дамяница, Благоевградско, 41.5167N, 23.2667E: [116 m] (Lehmann, 1990: 123) • FM39: гара Скакавица, Земенски пролом, Кюстендилско, 42.4186N, 22.6553E: [650 m] (Ganev, 1983a: 81, 85, 95) • FM72: гара Кресна, Кресненски пролом, Благоевградско, 41.7333N, 23.1500E: [232 m] (Krzywicki, 1981: 40) • FM75: гр. Благоевград, 42.0167N, 23.1000E: [560 m] (Krzywicki, 1981: 40) • FM78: гр. Дупница, Кюстендилско, 42.2667N, 23.1167E: [535 m] (Nicholl, 1900: 32) • FM80: гр. Сандански, Благоевградско, 41.5667N, 23.2833E: [296 m] (Lehmann, 1990: 123) • FM90: с. Поленица, Благоевградско, 41.5667N, 23.3000E: [345 m] (Lehmann, 1990: 123) • FN91: с. Панчарево, Софийско, 42.6N, 23.417E: [650 m] (Abadjiev, 1999: 281) • FN92: местн. Бункера, Витоша, Софийско (Ganev & Beshkov, 1987: 114) • FN94: гара Ромча, Искърски пролом, Софийско (Сливов, 1968: 149) • FN97: гара Лакатник, Искърски пролом, Софийско: [300 m] (Сливов, 1968: 149) • FP51: с. Смоляновци, Монтанско, 43.5000N, 22.9833E: [356 m] (Ganev & Beshkov, 1987: 114) • GM38: гр. Костенец, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.81667E (Bachmetjew, 1896—1897 (1896): 150) • GM47: с. Голямо Белово, Пазарджишко, 42.183N, 23.983E: [300 m] (Буреш, 1914: 123) • GN01: с. Герман, Софийско, 42.617N, 23.417E: 650 m (Abadjiev, 2001: 99) • KG86: с. Бяга, Пазарджишко, 42.067N, 24.367E: [200 m] (Ganev & Beshkov, 1987: 114) • KH88: с. Бежаново, Ловешко, 43.233N, 24.4E: [100 m] (Ganev & Beshkov, 1987: 114) • KH89: с. Садовец, Плевенско, 43.3N, 24.35E: [100 m] (Abadjiev, 2001: 99) • LG15: с. Марково, Пловдивско, 42.067N, 24.7E: [200 m] (Калчев, 1965: 267) • LG26: гр. Садово, Пловдивско, 42.133N, 24.933E: [100 m] (Буреш, 1930: 229) • LG89: гр. Стара Загора, 42.433N, 25.642E: [200 m] (Недялков, 1909: 128) • LH17: гр. Ловеч, 43.133N, 24.717E: [100 m] (Иванов, 1926: 216) • LH55: гр. Севлиево (ЮИ), Габровско (Abadjiev, 2001: 99) • LH64: гр. Габрово, 42.875N, 25.334E: [400 m] (Krzywicki, 1981: 40) • LH87: гр. Велико Търново, 43.086N, 25.656E: [100 m] (Krzywicki, 1981: 40) • LJ00: гр. Плевен, 43.417N, 24.617E: [50 m] (Буреш, 1930: 229) • LJ63: гр. Свищов, Великотърновско, 43.623N, 25.354E: [50 m] (Недялков, 1909: 128) • MG23: гр. Любимец, Хасковско, 41.83333N, 26.08333E: [50 m] (Abadjiev, 2001: 99) • MG66: гр. Елхово, Ямболско, 42.167N, 26.567E: [100 m] (Abadjiev, 2001: 99) • MH39: Попово (р. Черни Лом), Търговишко (Abadjiev, 2001: 99) • MH42: гр. Сливен, 42.686N, 26.329E: [300 m] (Чорбаджиев, 1919: 184) • MH43: местн. Кутелка, Сливенско: [900 m] (Чорбаджиев, 1919: 184) • MH92: гр. Карнобат, Бургаско, 42.65N, 26.983E: [200 m] (Abadjiev, 2001: 99) • MJ61: гр. Разград, 43.567N, 26.517E: [200 m] (Бахметьев, 1902: 400) • MJ62: гара Разград (Маркович, 1909: 12) • MJ72: 3 km С с. Самуил, Разградско: [300 m] (Abadjiev, 2001: 99) • NG39: местн. Пода, Бургаско (Буреш, 1930: 229) • NG44: гр. Малко Търново, Бургаско, 41.983N, 27.533E: [300 m] (Буреш, 1930: 22) • NG49: парк Росенец, Бургаско (Abadjiev, 2001: 99) • NG75: с. Синеморец, Бургаско, 42.06667N, 27.98333E (Abadjiev, 2001: 99) • NG76: гр. Ахтопол, Бургаско, 42.1N, 27.95E: [0 m] (Буреш, 1930: 229) • NH30: гр. Бургас, 42.483N, 27.483E (Буреш, 1930: 229) • NH30: гр. Бургас (Меден рудник) (Чорбаджиев, 1915: 20) • NH57: с. Разделна, Варненско, 43.15N, 27.633E: [50 m] (Карножицки, 1954: 165) • NH58: гр. Белослав, Варненско, 43.183N, 27.7E: [50 m] (Карножицки, 1954: 165) • NH68: с. Чайка, Варненско, 43.233N, 28.017E: [100 m] (Буреш & Карножицки, 1942: 132) • NH74: гр. Обзор, Бургаско, 42.817N, 27.883E (Krzywicki, 1981: 40) • NH76: Лонгоза, Варненско (Буреш, 1926: 159) • NH88: резиденция Евксиноград, Варненско (Буреш, 1912: 50) • NH88: кур. Св. Константин и Елена, Варненско, 43.21667N, 28.01667E (Abadjiev, 2001: 99) • NH89: Аладжа манастир, Варненско, 43.28333N, 28.05E (Буреш & Карножицки, 1942: 133) • NJ08: с. Сребърна, Силистренско, 44.11666N, 27.05E (Beshkov, 1998: 81) • NJ15: с. Черковна, Силистренско, 43.85N, 27.183E: [200 m] (Abadjiev, 2001: 99) • NJ44: с. Дряновец, Добричко, 43.71667N, 27.56667E: [200 m] (Abadjiev, 2001: 99) • NJ90: гр. Балчик, Добричко, 43.383N, 28.167E: [50 m] (Caradja, 1931: 310) • PJ10: Болата дере, Добричко (Abadjiev, 2001: 99) • PJ22: Езерецко езеро, Добричко, 43.6N, 28.53333E (Beshkov & Abadjiev, 2000: 550) • PJ22: Шабленско езеро, Добричко, 43.533N, 28.6E (Beshkov & Abadjiev, 2000: 550) • PJ23: Дуранкулашко езеро, Добричко (Beshkov & Abadjiev, 2000: 550).


UTM карта на известното разпространение на Lycaena dispar в България
UTM карта на известното разпространение на Lycaena dispar в България.