English · Български

Carterocephalus palaemon
Carterocephalus palaemon (фото: С. Бешков, юни 2006).

Carterocephalus palaemon

(Pallas, 1771)
Статут — CORINE биотопи

Ареалът на вида включва Централна, северна и Източна Европа, Централна и северна Азия до Япония и Северна Америка. В България разпространението е ограничено в планинските райони на югозапад.


Находища:

FM96: Рилски манастир, Рила, Кюстендилско, 42.1333N, 23.3333E: [1207 m] (Nicholl, 1900: 33) • FM97: местн. Кирилова поляна, Рила, Кюстендилско: [1300 m] (Nicholl, 1900: 33, 64) • FN72: Люлин, Софийско (Буреш & Тулешков, 1930: 179) • FN82: Драгалевски манастир, Витоша, Софийско: 1000 m (Буреш & Тулешков, 1930: 179) • FN82: София (Княжево): [800 m] (Abadjiev, 2001: 20) • FN91: с. Панчарево, Софийско, 42.6N, 23.417E: [650 m] (Abadjiev, 1999: 278) • FN92: София (Драгалевци) (Буреш & Тулешков, 1930: 179) • GM18: р. Сливница, Рила, Софийско (Буреш & Тулешков, 1930: 179) • GM27: гр. Костенец, Рила, Софийско (Буреш & Тулешков, 1930: 179) • GN01: с. Герман, Софийско, 42.617N, 23.417E: 800—950 m (Abadjiev, 2001: 20) • KG64: гр. Батак, Родопи, Пазарджишко, 41.95N, 24.21667E: [800 m] (Буреш & Тулешков, 1930: 179) • KG81: с. Грохотно, Родопи, Смолянско, 41.7N, 24.38333E: [800 m] (Ганев, 1980: 80).


UTM карта на известното разпространение на Carterocephalus palaemon в България
UTM карта на известното разпространение на Carterocephalus palaemon в България.