English · Български

Erebia pronoe
Erebia pronoe (фото: С. Бешков, август 2006).

Erebia pronoe

(Esper, [1780])
Статут — Ендемичен вид

Разпространението на вида е ограничено в планините на Европа. В България се среща на Стара планина, Витоша, Осогово, Рила и Пирин на височина от 1800 (Стара планина: Ботев) (Abadjiev, 2001: 211) — 2800 m (Рила: Мусала) (Буреш & Тулешков, 1929: 224).


Находища:

FM27: местн. Калиманци, Осоговска пл., Кюстендилско (Дряновски, 1930б: 35) • FM97: Черни рид, Рила, Кюстендилско: 2400 m (Abadjiev, 1995: Pl. III, Pl. XV, 113, 119) • FN81: Черни връх, Витоша, Софийско: 2000 m (Буреш, 1912: 47) • FN81: вр. Малък Резен, Витоша, Софийско: 2150 m (Abadjiev, 2001: 213) • GM02: р. Бъндерица, Пирин, Благоевградско: 2000 m (Reisser & Züllich, 1934: 14) • GM05: местн. Германица, Рила: 1900 m (Abadjiev, 2001: 213) • GM06: цирк. Рибни езера, Рила: 2300 m (Abadjiev, 2001: 213) • GM16: пр. Джанка, Рила (Varga & Slivov, [1977]: 171) • GM16: х. Грънчар, Рила: [2100 m] (Abadjiev, 1995: 136) • GM16: вр. Суха вапа, Рила (Varga & Slivov, [1977]: 171) • GM17: цирк. Маричини езера, Рила: 2000 m (Буреш & Тулешков, 1929: 224) • GM17: вр. Мусала, Рила: 2000—2800 m (Буреш & Тулешков, 1929: 224) • GM17: цирк. Мусаленски езера, Рила: 1900—2200 m (Дряновски, 1907б: 580) • GM17: вр. Шатър, Рила, Софийско (Буреш & Тулешков, 1929: 224) • GM27: местн. Белмекен, Рила, Софийско: 2600 m (Буреш & Тулешков, 1929: 224) • GM27: вр. Ибър, Рила: 2600 m (Буреш & Тулешков, 1929: 224) • LH22: Южен Джендем, Стара планина: 1700—1800 m (Popov, 1998: 136) • LH23: вр. Ботев, Стара планина: 1800—2000 m (Буреш & Тулешков, 1929: 224) • LH23: Райски скали, Стара планина: 2200 m (Popov, 1998: 136).


UTM карта на известното разпространение на Erebia pronoe в България
UTM карта на известното разпространение на Erebia pronoe в България.