English · Български

Pontia chloridice
Pontia chloridice (фото: С. Бешков, 1993).

Pontia chloridice

(Hübner, [1813])
Статут — CORINE биотопи

Ареалът на вида включва южните Балкани, Турция, Иран, западна и Централна Азия, северен Пакистан, Сибир и Монголия. В България е рядък в Източните Родопи и около Сливен.


Находища:

FL88: х. Беласица, Благоевградско: ≤ 800 m (Сливов & Несторова, 1988: 116) • LG70: с. Широко поле, Кърджалийско, 41.633N, 25.467E: [200 m] (Beshkov, 1995: 202) • LG71: гара Средна Арда, Кърджалийско: [200 m] (Abadjiev, 1992: 41) • LG80: с. Студен кладенец, Кърджалийско, 41.6N, 25.65E: [150 m] (Abadjiev, 1992: 41) • MF38: с. Сив кладенец, Хасковско, 41.40889N, 26.15944E: [50 m] (Beshkov, 1994: 470) • MH42: гр. Сливен, 42.686N, 26.329E: [300 m] (Пигулев, 1899—1900 (1899): 7).


UTM карта на известното разпространение на Pontia chloridice в България
UTM карта на известното разпространение на Pontia chloridice в България.