English · Български

Heteropterus morpheus
Heteropterus morpheus (фото: С. Бешков, 2005).

Heteropterus morpheus

(Pallas, 1771)
Статут — CORINE биотопи

Ареалът включва северна Испания, Централна Европа, Италия, Дания, Швеция, Литва, Балканите, северозападна Турция, Централна Азия, Амур, Корея. Рядък в северна и югоизточна България.


Находища:

LH17: гр. Ловеч, 43.133N, 24.717E: [100 m] (Drenowski, 1909: 28) • LJ63: гр. Свищов, Великотърновско, 43.623N, 25.354E: [50 m] (Недялков, 1909: 131) • NG35: местн. Аи дере, Бургаско (Ганев, 1983: 93) • NG59: кур. Дюни, Бургаско (Beshkov, 1992: 38) • NG68: гр. Приморско, Бургаско, 42.267N, 27.767E: [0 m] (Krzywicki, 1981: 45).


UTM карта на известното разпространение на Heteropterus morpheus в България
UTM карта на известното разпространение на Heteropterus morpheus в България.