English · Български

Muschampia tessellum

(Hübner, [1803])
Статут — CORINE биотопи

Ареалът на вида включва югоизточна Европа, Турция, Близкия изток до южен Сибир, Монголия и северен Китай. В България изключително рядък; съобщаван само от три находища; всички екземпляри са от началото на миналия век.


Находища:

GL08: Петровска р., Славянка, Благоевградско (Тулешков, 1929: 155) • NG39: местн. Пода, Бургаско (Чорбаджиев, 1915: 22) • NH30: гр. Бургас, 42.483N, 27.483E (Чорбаджиев, 1915: 22).


UTM карта на известното разпространение на Muschampia tessellum в България
UTM карта на известното разпространение на Muschampia tessellum в България.