English · Български

Limenitis populi
Limenitis populi (фото: С. Бешков, юни 2006).

Limenitis populi

(Linnaeus, 1758)
Статут — CORINE биотопи

Широко разпространен в Централна и Източна Европа, Урал, западен и южен Сибир, Монголия, североизточен Китай и Япония. В България се среща в планинските райони; намиран на височина от 650 m (долината на Искър: Панчарево) (Abadjiev, 1995: 24) — 2000 m (Рила: Сухото езеро) (Abadjiev, 2001: 243).


Находища:

FM83: с. Сенокос, Благоевградско, 41.8167N, 23.2333E: [991 m] (Abadjiev, 1995: 24) • FM86: р. Елешница, Рила, Кюстендилско: 1100 m (Abadjiev, 1991: 33) • FM88: местн. Валявица, Кюстендилско, 42.2833N, 23.2667E: [1000 m] (Abadjiev, 1995: Pl. XXI, 122) • FM96: Илийна река, Рила, Кюстендилско (Nicholl, 1900: 64) • FM96: Рилски манастир, Рила, Кюстендилско, 42.1333N, 23.3333E: [1400 m] (Дряновски, 1909б: 627) • FM97: местн. Кирилова поляна, Рила, Кюстендилско: [1300 m] (Nicholl, 1900: 64) • FN72: ман. Свети Кирил и Методий, Люлин, Софийско (Гогов, 1966: 58) • FN81: местн. Златните мостове, Витоша, Софийско: 1200 m (Буреш & Тулешков, 1929: 188) • FN82: Климатично училище, Люлин, Софийско (Гогов, 1966: 58) • FN82: София (Княжево — Владая): [650—1200 m] (Петков, 1914: 99) • FN91: с. Панчарево, Софийско, 42.6N, 23.417E: [650 m] (Abadjiev, 1995: 25) • GM01: х. Яне Сандански, Пирин, Благоевградско: [1230 m] (Lehmann, 1990: 124) • GM07: Сухото езеро, Рила: 2000 m (Abadjiev, 2001: 243) • GM17: пр. Железни врата, Рила, Софийско: 950 m (Буреш & Тулешков, 1929: 188) • GM18: кур. Боровец, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.6E (Дряновски, 1909а: 74) • GM18: р. Сливница, Рила, Софийско (Graves, 1928: 83) • GM18: местн. Варника, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.6E (Abadjiev, 2001: 243) • GM19: гр. Самоков, Рила, Софийско, 42.333N, 23.55E (Бахметьев, 1902: 405) • GM28: с. Радуил, Рила, Софийско, 42.283N, 23.683E: 800—1300 m (Буреш & Тулешков, 1929: 188) • GM33: местн. Чехльово, Родопи, Пазарджишко (Abadjiev, 2001: 243) • GM38: гр. Костенец, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.81667E (Nicholl, 1900: 68) • GM45: гр. Велинград, Родопи, Пазарджишко, 42.017N, 24E: [700 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 188) • GM47: с. Голямо Белово, Пазарджишко, 42.183N, 23.983E: [300 m] (Буреш, 1914: 123) • GN01: Урвич, Панчаревски пролом, Софийско (Буреш, 1940: 245) • GN01: яз. Искър (стената), Софийско: 720 m (Abadjiev, 1999: 288) • GN24: пр. Витиня, Стара планина (Буреш & Тулешков, 1929: 188) • KG82: гр. Девин, Родопи, Смолянско, 41.733N, 24.4E: [800 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 188) • KG83: с. Фотиново, Родопи, Пазарджишко, 41.883N, 24.35E: [1000 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 188) • KH96: с. Голяма Желязна, Ловешко, 42.96667N, 24.46667E: [300 m] (Abadjiev, 2001: 243) • LG13: мина Персенк, Родопи: [900 m] (Abadjiev, 1995: Pl. XXI, 122) • LH22: гр. Карлово, Пловдивско, 42.633N, 24.8E: [400 m] (Haig-Thomas, 1936: 137) • MH42: гр. Сливен, 42.686N, 26.329E: [300 m] (Чорбаджиев, 1919: 183) • MH43: местн. Кутелка, Сливенско: 900 m (Буреш & Тулешков, 1929: 188) • MH54: гр. Котел, Сливенско, 42.883N, 26.45E: [500 m] (Rebel, 1903: 164).


UTM карта на известното разпространение на Limenitis populi в България
UTM карта на известното разпространение на Limenitis populi в България.