English · Български

Erebia melas
Erebia melas (фото: З. Колев).

Erebia melas

(Herbst, 1796)
Статут — Ендемичен вид

Ендемичен за югоизточна Европа. У нас разпространен на Стара планина, Рила, Пирин, Славянка и Родопите между 960 (Пирин: Демяница) (Буреш & Илчев, 1921: 73) и 2925 m (Рила: Мусала) (Abadjiev, 2001: 213).


Находища:

FM92: цирк. Спано поле, Пирин, Благоевградско: 1900—2600 m (Drenowski, 1920: 242) • GL18: Гоцев връх, Славянка, Благоевградско: 1700—2100 m (Тулешков, 1931: 191) • GL28: Голям Царев връх, Славянка, Благоевградско: 1700—1900 m (Дряновски, 1931: 52) • GL28: Малък Царев връх, Славянка, Благоевградско: 1650—1850 m (Дряновски, 1933: 31) • GM01: вр. Каменитица, Пирин, Благоевградско: 2000 m (Busse & Ockruck, 1991: 16) • GM02: р. Бъндерица, Пирин, Благоевградско: [1800 m] (Buresch, 1918: 144) • GM02: х. Безбог, Пирин, Благоевградско: 2400—2450 m (Karisch & Eckert, 1989: 95) • GM02: р. Демяница, Пирин, Благоевградско: 1700—2350 m (Буреш & Илчев, 1921: 73) • GM02: Попово езеро, Пирин, Благоевградско: [2300 m] (Buresch, 1918: 144) • GM03: р. Демяница, Пирин, Благоевградско: [960—1000 m] (Buresch, 1918: 144) • GM07: вр. Попова капа, Рила (Буреш, 1921: 188) • GM08: р. Бели Искър, Рила: 1100 m (Дряновски, 1909б: 633) • GM10: вр. Орелек, Пирин, Благоевградско: 1900 m (Beshkov & Nowacki, 1998: 47) • GM16: пр. Джанка, Рила: 2200—2400 m (Varga & Slivov, [1977]: 171) • GM16: вр. Ковач, Рила: 2500 m (Дряновски, 1909б: 633) • GM17: Демир капия (Буреш, 1921: 188) • GM17: вр. Голям Близнак, Рила: 2600 m (Abadjiev, 1995: 136) • GM17: Маришки вр., Рила: 2400—2500 m (Varga & Slivov, [1977]: 171) • GM17: вр. Мусала, Рила (Дряновски, 1907б: 579) • GM17: цирк. Мусаленски езера, Рила (Дряновски, 1909а: 78) • GM17: вр. Шатър, Рила, Софийско (Дряновски, 1907б: 579) • GM17: цирк. Жълти езера, Рила, Софийско (Дряновски, 1907б: 579) • GM27: местн. Белмекен, Рила, Софийско (Rebel, 1903: 174) • KG80: с. Триград, Родопи, Смолянско, 41.6N, 24.383E: 1100 m (Abadjiev, 2001: 213) • KG81: Чаирска река, Родопи, Смолянско (Abadjiev, 2001: 213) • LH12: х. Незабравка, Стара планина: 1500 m (Abadjiev, 2001: 213) • LH13: вр. Левски, Стара планина: 1800—2100 m (Abadjiev, 1995: Pl. XV, 119) • LH22: х. Рай, Стара планина: 1800 m (Abadjiev, 2001: 213) • LH23: вр. Ботев, Стара планина: 2000—2300 m (Popov, 1998: 136) • LH23: вр. Жълтец, Стара планина: 1700 m (Popov, 1998: 136) • LH53: вр. Мазалат, Стара планина: 1800 m (Popov, 1998: 136).


UTM карта на известното разпространение на Erebia melas в България
UTM карта на известното разпространение на Erebia melas в България.