English · Български

Brenthis hecate
Brenthis hecate (фото С. Бешков, 2006).

Brenthis hecate

([Denis & Schiffermüller], 1775)
Статут — CORINE биотопи

Ареалът на вида включва южна Европа, Турция, Иран, Централна Азия и Алтай. В България разпространен в изолирани популации. В планинските райони намиран на височина от 1200 m (Беласица: х. Беласица) (Сливов & Несторова, 1988: 117); в някои находища обикновен.


Находища:

FL87: х. Беласица, Благоевградско: 800—1200 m (Сливов & Несторова, 1988: 117) • FL88: х. Беласица, Благоевградско: ≤ 800 m (Сливов & Несторова, 1988: 117) • FM39: гара Скакавица, Земенски пролом, Кюстендилско, 42.4186N, 22.6553E: [650 m] (Abadjiev, 2001: 294) • FM96: Рилски манастир, Рила, Кюстендилско, 42.1333N, 23.3333E: [1207 m] (Krzywicki, 1981: 34) • FN72: ман. Свети Кирил и Методий, Люлин, Софийско (Дряновски, 1904: 255) • FN82: София (Княжево): [800 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 211) • FN82: София (Владая) (Буреш & Тулешков, 1929: 211) • FN91: с. Панчарево, Софийско, 42.6N, 23.417E: [650 m] (Abadjiev, 2001: 294) • FN92: София (Rebel, 1903: 170) • GM04: гр. Разлог, Благоевградско, 41.89N, 23.479E: [700 m] (Krzywicki, 1981: 34) • GM07: р. Леви Искър, Рила (Nicholl, 1900: 66) • GM18: кур. Боровец, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.6E (Буреш & Тулешков, 1929: 211) • GM19: гр. Самоков, Рила, Софийско, 42.333N, 23.55E (Rebel, 1903: 170) • GM38: гр. Костенец, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.81667E (Haig-Thomas, 1936: 137) • GM47: с. Голямо Белово, Пазарджишко, 42.183N, 23.983E: [300 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 211) • GN01: с. Герман, Софийско, 42.617N, 23.417E: 1000 m (Abadjiev, 2001: 294) • GN17: Черепиш, Искърски пролом (Сливов, 1968: 148) • KG71: с. Борино, Родопи, Смолянско, 41.683N, 24.283E: [1000 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 211) • KG82: гр. Девин, Родопи, Смолянско, 41.733N, 24.4E: [800 m] (Abadjiev, 1995: 54) • KG83: с. Селча, Родопи, Смолянско, 41.833N, 24.383E: [1000 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 211) • KG86: с. Бяга, Пазарджишко, 42.067N, 24.367E: [200 m] (Ganev & Beshkov, 1987: 113) • KH59: Маркова могила, Плевенско (Abadjiev, 1995: 54, Pl. XXVI, 125) • KH59: с. Реселец, Плевенско, 43.23333N, 24.03333E: [100 m] (Abadjiev, 1995: 54) • LG71: гара Средна Арда, Кърджалийско: [200 m] (Abadjiev, 2001: 294) • LG80: Дарец, Кърджалийско (Beshkov, 1995: 202) • LG80: с. Студен кладенец, Кърджалийско, 41.6N, 25.65E: [150 m] (Abadjiev, 2001: 294) • LH17: гр. Ловеч, 43.133N, 24.717E: [100 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 211) • LH64: гр. Габрово, 42.875N, 25.334E: [400 m] (Krzywicki, 1981: 34) • LH87: гр. Велико Търново, 43.086N, 25.656E: [100 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 211) • MG01: гр. Маджарово, Хасковско, 41.633N, 25.867E: [100 m] (Abadjiev, 2001: 294) • MH33: местн. Черковната кория, Сливенско (Rebel, 1903: 170) • MH42: гр. Сливен, 42.686N, 26.329E: [300 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 211) • MH55: Котленски проход, Сливенско (Abadjiev, 2001: 294) • MJ62: гара Разград (Маркович, 1909: 9) • MJ71: с. Самуил, Разградско, 43.517N, 26.75E: [300 m] (Маркович, 1909: 9) • NG39: местн. Пода, Бургаско (Буреш & Тулешков, 1929: 211) • NG49: с. Равна гора, Бургаско, 42.367N, 27.55E: [50 m] (Илчев, 1924: 174) • NG58: ез. Аркутино, Бургаско (Franke, 1989: 135) • NG68: гр. Приморско, Бургаско, 42.267N, 27.767E: [0 m] (Krzywicki, 1981: 34) • NG75: с. Бродилово, Бургаско, 42.083N, 27.85E (Илчев, 1924: 174) • NG75: с. Синеморец, Бургаско, 42.06667N, 27.98333E (Илчев, 1924: 174) • NH30: гр. Бургас, 42.483N, 27.483E (Буреш & Тулешков, 1929: 211) • NJ44: с. Дряновец, Добричко, 43.71667N, 27.56667E: [200 m] (Abadjiev, 2001: 296).


UTM карта на известното разпространение на Brenthis hecate в България
UTM карта на известното разпространение на Brenthis hecate в България.