English · Български

Colias caucasica
Colias caucasica (фото: Б. Мицевски, 8 юли 2004).

Colias caucasica

(Staudinger, 1871)
Статут — Република България: Закон за биологичното разнообразие | Приложение 2 CORINE биотопи

Ареалът на вида включва Балканите, североизточна Турция и Кавказ. В България локално разпространен на Витоша, Осогово, Рила и Родопите от 1100 (Рила: Рилски манастир) до 2200 m (Витоша: Платото) (Буреш & Тулешков, 1929: 182). Липсват нови данни от Витоша. Защитен от Закона за биологичното разнообразие в България (2002).


Находища:

FM27: изв. Бегбунар, Осоговска пл., Кюстендилско: [1800 m] (Abadjiev, 2001: 66) • FM96: местн. Кулата, Рила, Кюстендилско: 1500 m (Rebel, 1903: 162) • FM96: местн. Равна, Рила, Кюстендилско: [1700]—2000 m (Abadjiev, 1991: 31, 32) • FM96: Рилски манастир, Рила, Кюстендилско, 42.1333N, 23.3333E: [1100— 1500 m] (Дряновски, 1909б: 625) • FM97: Елени вр., Рила, Кюстендилско: 1700 m (Rebel, 1903: 162) • FM97: местн. Кирилова поляна, Рила, Кюстендилско: [1300 m] (Nicholl, 1900: 34, 64) • FM97: Урдина река, Рила, Кюстендилско: 1300 m (Буреш & Тулешков, 1929: 182) • FN81: Платото, Витоша, Софийско: 1800 m (Дряновски, 1907а: 2) • FN81: Владая, Витоша, Софийско: 1200 m (Дряновски, 1907а: 2) • FN81: местн. Златните мостове, Витоша, Софийско: [1200 m] (Буреш & Попов, 1965: 62) • FN91: с. Бистрица, Витоша, Софийско, 42.58333N, 23.36667E: 1400 m (Буреш & Тулешков, 1929: 182) • GM07: р. Леви Искър, Рила (Nicholl, 1900: 65, 66) • GM07: Сухото езеро, Рила (Nicholl, 1900: 65) • GM17: цирк. Жълти езера, Рила, Софийско: 1950 m (Буреш & Тулешков, 1929: 182) • GM18: р. Бистрица, Рила, Софийско: 1600 m (Дряновски, 1909б: 623) • GM18: кур. Боровец, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.6E: 1600—1700 m (Abadjiev, 2001: 66) • GM27: р. Чавча, Рила, Софийско (Буреш & Тулешков, 1929: 182) • GM27: гр. Костенец, Рила, Софийско: 1400 m (Буреш & Тулешков, 1929: 182) • GM33: местн. Чехльово, Родопи, Пазарджишко (Буреш & Тулешков, 1929: 182) • GM33: р. Доспат, Родопи (Буреш & Тулешков, 1929: 182) • GM38: гр. Костенец, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.81667E (Nicholl, 1900: 68) • GM46: Елин връх, Родопи, Пазарджишко (Маркович, 1910: 83) • GM47: р. Яденица (Буреш & Тулешков, 1929: 182).


UTM карта на известното разпространение на Colias caucasica в България
UTM карта на известното разпространение на Colias caucasica в България.