English · Български

Plebejus sephirus
Plebejus sephirus (фото: С. Бешков, 14 май 2007).

Plebejus sephirus

(Frivaldszky, 1835)
Статут — CORINE биотопи

Разпространението на вида е ограничено на Балканите. Рядък в България; в планините до 1600 m (Рила: Боровец) (Буреш & Тулешков, 1930: 160).


Находища:

FL87: х. Беласица, Благоевградско: 800—1600 m (Сливов & Несторова, 1988: 118) • FL89: Огражден пл., Благоевградско, 41.5167N, 23.1833E: 300—700 m (Ganev, 1986: 95) • FM39: гара Скакавица, Земенски пролом, Кюстендилско, 42.4186N, 22.6553E: [650 m] (Ganev, 1983a: 85) • FM80: гр. Сандански, Благоевградско, 41.5667N, 23.2833E: [296 m] (Buresch, 1918: 272) • FN55: гр. Драгоман, Софийско, 42.919N, 22.932E: [700 m] (Abadjiev, 2001: 139) • FN72: Люлин, Софийско (Буреш & Тулешков, 1930: 160) • FN75: Беледие хан, Софийско (Ganev, 1983b: 58) • FN77: Петрохански проход, Стара планина: [1500 m] (Бахметьев, 1902: 390, 402) • FN82: местн. Бялата вода, Витоша, Софийско: 1000 m (Дряновски, 1930а: 22) • FN91: с. Панчарево, Софийско, 42.6N, 23.417E: [650 m] (Abadjiev, 1999: 283) • FP85: гр. Лом, Монтанско, 43.8139N, 23.2361E: [20 m] (Rebel, 1903: 187) • GL09: с. Катунци (С), Благоевградско, 41.45N, 23.43333E: [100 m] (Abadjiev, 2001: 139) • GL09: гр. Мелник, Благоевградско, 41.517N, 23.4E: [300 m] (Krzywicki, 1981: 42) • GM03: р. Бъндерица, Пирин, Благоевградско: 1600 m (Buresch, 1918: 272) • GM03: гр. Банско, Пирин, Благоевградско, 41.839N, 23.5E: [700 m] (Krzywicki, 1981: 42) • GM18: кур. Боровец, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.6E: 1600 m (Буреш & Тулешков, 1930: 160) • GM38: гр. Костенец, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.81667E (Rebel, 1903: 187) • GM47: с. Голямо Белово, Пазарджишко, 42.183N, 23.983E: [300 m] (Буреш & Тулешков, 1930: 160) • KG80: с. Триград, Родопи, Смолянско, 41.6N, 24.383E: [1000 m] (Abadjiev, 2001: 139) • LG25: гр. Асеновград, Пловдивско, 42.017N, 24.867E: [200 m] (Буреш & Тулешков, 1930: 160) • MH42: гр. Сливен, 42.686N, 26.329E: [300 m] (Rebel, 1903: 187) • NJ80: местн. Фиш-фиш дере, Добричко, 43.383N, 28.083E: [50 m] (Caradja, 1931: 310) • NJ90: гр. Балчик, Добричко, 43.383N, 28.167E: [50 m] (Caradja, 1931: 310).


UTM карта на известното разпространение на Plebejus sephirus в България
UTM карта на известното разпространение на Plebejus sephirus в България.