English · Български

Списък на районите


Карта

Долината на река Арда — [код 01]
Беласица — [код 02]
Бесапарски възвишения — [код 03]
Бяла река — [код 04]
Централен Балкан — [код 05]
Девин — [код 06]
Добростан — [код 07]
Дуранкулак — [код 08]
Източни Родопи — [код 09]
Искърски пролом — [код 10]
Калиакра — [код 11]
Калиманци — [код 12]
Камчия — [код 13]
Караагач — [код 14]
Карлуковски карст — [код 15]
Кресненски пролом — [код 16]
Ломовете — [код 17]
Лозенска планина — [код 18]
Лудогорие — [код 19]
Люлин — [код 20]
Малък Кожух — [код 21]
Мелник — [код 22]
Мурсалица — [код 23]
Огражден — [код 24]
Осогово — [код 25]
Островче — [код 26]
Пирин — [код 27]
Пода — [код 28]
Рила — [код 29]
Рилски манастир — [код 30]
Ропотамо — [код 31]
Руй — [код 32]
Сакар — [код 33]
Шабла — [код 34]
Сините камъни — [код 35]
Скрински пролом — [код 36]
Славянка — [код 37]
Средна гора — [код 38]
Странджа — [код 39]
Суха река — [код 40]
Търновски височини — [код 41]
Триград — [код 42]
Долината на река Въча — [код 43]
Витоша — [код 44]
Врачански Балкан — [код 45]
Западни Родопи — [код 46]
Западна Стара планина — [код 47]
Долината на река Яденица — [код 48]
Земенски пролом — [код 49]
Златни пясъци — [код 50]