English · Български

Parnassius apollo
Parnassius apollo (фото: С. Бешков, 2005).

Parnassius apollo

(Linnaeus, 1758)
Статут — Червена книга на европейските дневни пеперуди Република България: Закон за биологичното разнообразие | Приложение 2 CITES CORINE биотопи

Ареалът на вида включва повечето големи планински райони на Европа до Тян-Шан и западен Сибир. У нас е широко разпространен в планините от 300 (Стара планина: Лакатник) (Буреш & Попов, 1965: 63) до 2000 m (Рила: Равна) (Abadjiev, 1991: 31). Включен в Приложение II на Бернската конвенция, CITES; като уязвим в Червена книга на европейските дневни пеперуди (van Swaay & Warren, 1999: 86). Защитен от Закона за биологичното разнообразие в България.


Находища:

FM27: р. Гърлянска Бистрица, Осоговска пл., Кюстендилско, 42.2497N, 22.5694E: 1000—1600 m (Дряновски, 1930б: 31) • FM77: р. Бистрица [Дупнишка], Рила, Кюстендилско, 42.2333N, 23.1667E: 1100 m (Буреш & Тулешков, 1929: 168) • FM88: кур. Паничище, Рила, Кюстендилско: [1000 m] (Abadjiev, 2001: 50) • FM91: с. Лиляново, Благоевградско, 41.6167N, 23.3167E: 1000—1400 m (Дряновски, 1921: 121) • FM93: вр. Баюви дупки, Пирин, Благоевградско: [1800 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 169) • FM93: вр. Каменитица, Пирин, Благоевградско: [1900 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 169) • FM96: р. Друшльовица, Рила, Кюстендилско: 1400 m (Дряновски, 1909б: 615, 617) • FM96: местн. Равна, Рила, Кюстендилско: 1600—2000 m (Abadjiev, 1991: 31) • FM96: Рилски манастир, Рила, Кюстендилско, 42.1333N, 23.3333E: [1207 m] (Züllich, 1936: 26) • FN24: с. Зелениград, Пернишко, 42.838N, 22.562E: [1000 m] (Тодорова & Петков, 1915: 132) • FN81: местн. Златните мостове, Витоша, Софийско: [1200 m] (Abadjiev, 2001: 51) • FN82: Драгалевски манастир, Витоша, Софийско: 1100—1200 m (Буреш & Тулешков, 1929: 168) • FN82: Люлин, Софийско (Abadjiev, 2001: 51) • FN82: Витоша, Софийско (Abadjiev, 2001: 51) • FN82: София (Княжево): [800 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 168) • FN87: с. Губислав, Софийско, 43.117N, 23.35E: [1000 m] (Abadjiev, 2001: 51) • FN91: Кокалянски манастир, Софийско: 800 m (Bachmetjew, 1896—1897 (1896): 150) • FN95: гр. Своге, Искърски пролом, Софийско, 42.967N, 23.35E: [300 m] (Buresch & Arndt, 1926: 386) • FN97: гара Лакатник, Искърски пролом, Софийско: [300 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 168) • FP31: с. Чупрене, Видинско, 43.5181N, 22.6661E: [556 m] (Abadjiev, 2001: 51) • GL18: Пост 17, Славянка, Благоевградско: 1350 m (Тулешков, 1931: 191) • GL18: Пост 18 (летен), Славянка, Благоевградско: 1300—1700 m (Дряновски, 1936: 238) • GL18: с. Голешово (Ю), Славянка, Благоевградско, 41.433N, 23.6E: [800 m] (Drenowski, 1920: 239) • GL28: Хамбар дере, Славянка, Благоевградско: 1100—1400 m (Дряновски, 1936: 238) • GL28: Пост 1 (летен), Славянка, Благоевградско: 1500—1700 m (Дряновски, 1936: 238) • GM02: р. Бъндерица, Пирин, Благоевградско: 1600—1800 m (Буреш & Илчев, 1921: 62) • GM03: р. Бъндерица, Пирин, Благоевградско: 900—1600 m (Буреш & Тулешков, 1929: 169) • GM03: местн. Бански суходол, Пирин, Благоевградско: [1100 m] (Buresch, 1918: 140) • GM03: гр. Банско, Пирин, Благоевградско, 41.839N, 23.5E: 900—1000 m (Буреш & Илчев, 1915: 169) • GM03: р. Демяница, Пирин, Благоевградско: 1000 m (Buresch, 1918: 140) • GM06: Рилска река, Рила: 1700 m (Abadjiev, 2001: 52) • GM07: р. Леви Искър, Рила (Nicholl, 1900: 66) • GM07: местн. Средонос, Рила: 1600 m (Буреш & Тулешков, 1929: 168) • GM10: вр. Орелек, Пирин, Благоевградско: 1550 m (Abadjiev, 2001: 52) • GM17: пр. Железни врата, Рила, Софийско (Apfelbeck, 1894: 551) • GM18: р. Бистрица, Рила, Софийско: 1550 m (Буреш & Тулешков, 1929: 168) • GM18: кур. Боровец, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.6E (Дряновски, 1909а: 74) • GM18: местн. Черната скала, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.6E (Дряновски, 1909а: 76) • GM18: местн. Орлови скали, Рила, Софийско: 2000 m (Буреш & Попов, 1965: 63) • GM18: р. Сливница, Рила, Софийско (Graves, 1928: 65, 82) • GM18: вр. Соколец, Рила, Софийско: 1100 m (Дряновски, 1909б: 616) • GM18: местн. Варника, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.6E (Graves, 1928: 65, 82) • GM19: гр. Самоков, Рила, Софийско, 42.333N, 23.55E (Abadjiev, 2001: 52) • GM25: гр. Якоруда, Рила, Благоевградско, 42.025N, 23.684E: [1000 m] (Буреш & Илчев, 1915: 169) • GM27: гр. Костенец, Рила, Софийско (Nicholl, 1900: 68) • GM28: с. Радуил, Рила, Софийско, 42.283N, 23.683E: 900 m (Буреш & Тулешков, 1929: 168) • GM33: местн. Чехльово, Родопи, Пазарджишко (Буреш & Тулешков, 1929: 168) • GM33: р. Доспат, Родопи (Abadjiev, 2001: 52) • GM35: с. Абланица, Родопи, Пазарджишко, 41.98333N, 23.96667E: [1000 m] (Маркович, 1910: 81—82) • GM45: гр. Велинград, Родопи, Пазарджишко, 42.017N, 24E: 1000 m (Буреш & Тулешков, 1929: 169) • GM46: Елин връх, Родопи, Пазарджишко (Маркович, 1910: 81) • GM47: с. Голямо Белово, Пазарджишко, 42.183N, 23.983E: [300 m] (Буреш, 1914: 123) • GN08: х. Пършевица, Врачанско (Буреш & Попов, 1965: 64) • KG63: Беглика, Родопи (Буреш & Тулешков, 1929: 169) • KG64: гр. Батак, Родопи, Пазарджишко, 41.95N, 24.21667E: [800 m] (Buresch & Arndt, 1926: 386) • KG70: с. Буйново, Родопи, Смолянско, 41.567N, 24.317E: [1000 m] (Abadjiev, 2001: 52) • KG71: Кастраклий и Свински дол, Родопи: 1000—1200 m (Сливов & Несторова, 1985: 133) • KG75: гр. Пещера, Родопи, Пазарджишко, 42.03333N, 24.3E: [400 m] (Маркович, 1910: 81) • KG80: с. Триград, Родопи, Смолянско, 41.6N, 24.383E: 1100—1200 m (Abadjiev, 2001: 53) • KG81: Чаирска река, Родопи, Смолянско (Abadjiev, 2001: 53) • KG82: гр. Девин, Родопи, Смолянско, 41.733N, 24.4E: [800 m] (Abadjiev, 2001: 53) • KG83: с. Фотиново, Родопи, Пазарджишко, 41.883N, 24.35E: [1000 m] (Abadjiev, 2001: 53) • KG91: вр. Карлък, Родопи, Смолянско (Маркович, 1923: 124) • KG91: с. Широка лъка, Родопи, Смолянско, 41.683N, 24.583E: [1000 m] (Маркович, 1923: 124) • KG92: с. Забърдо, Родопи, Смолянско, 41.783N, 24.6E: [1000 m] (Abadjiev, 2001: 53) • LG00: гр. Смолян, 41.585N, 24.692E: [1000 m] (Илчев, 1915: 163) • LG01: вр. Мургавец, Родопи, Смолянско (Илчев, 1915: 163) • LG02: гр. Чепеларе, Родопи, Смолянско, 41.733N, 24.683E: [1000 m] (Илчев, 1915: 163) • LG03: с. Хвойна, Родопи, Смолянско, 41.86666N, 24.68333E: [700 m] (Илчев, 1915: 163) • LG04: Кошутек, Родопи (Буреш & Тулешков, 1929: 169) • LG13: мина Персенк, Родопи: [900 m] (Abadjiev, 2001: 53) • LG14: с. Нареченски бани, Родопи, Пловдивско, 41.9N, 24.75E: [500 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 169) • LG24: Червената стена, Родопи, Пловдивско (Буреш & Тулешков, 1929: 169) • LH04: Козя стена, Стара планина: [1000 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 168) • LH12: х. Незабравка, Стара планина (Abadjiev, 2001: 53) • LH22: х. Рай, Стара планина: 800 m (Abadjiev, 2001: 53) • LH23: вр. Ботев, Стара планина: 2000 m (Буреш & Тулешков, 1929: 168) • LH23: вр. Жълтец, Стара планина: 1800—2000 m (Abadjiev, 2001: 53) • LH33: Русалийски проход, Стара планина (Буреш, 1940: 245) • LH63: Шипченски проход, Старозагорско: 1300 m (Буреш & Тулешков, 1929: 168) • LH64: гр. Габрово, 42.875N, 25.334E: [400 m] (Eisner, 1957b: 196) • LH82: Борущица, Стара планина (Буреш & Тулешков, 1929: 168) • MH13: вр. Чумерна, Стара планина, Сливенско: [1100 m] (Чорбаджиев, 1919: 182) • MH42: гр. Сливен, 42.686N, 26.329E: [300 m] (Чорбаджиев, 1919: 182) • MH43: местн. Кутелка, Сливенско: [900 m] (Rebel, 1903: 158) • MH54: гр. Котел, Сливенско, 42.883N, 26.45E: [500 m] (Бахметьев, 1902: 397).


UTM карта на известното разпространение на Parnassius apollo в България
UTM карта на известното разпространение на Parnassius apollo в България.