English | Български

Асоциирани сътрудници
Ана Нахирнич-Бешкова
Анелия Павлова, д-р
— Антоанета Георгиева, д-р
Антония Хубанчева
— Васил Иванов, д-р
— Велизар Симеоновски
Весела Евтимова, д-р
— Виктор Гащаров
— Димитър Демерджиев, д-р
Здравко Колев
— Илия Гьонов
Мирослав Славчев, д-р
— Николай Илиев, д-р
Палома Троя Сантамария
— Пенчо Пандъков
Румяна Костова, д-р
Станимира Делева
Стоян Горанов
— Теодора Иванова, д-р
Фернандо Гомес Веласко
— Християна Стомонякова
Юрий Корнилев

Персонал

Ръководство


Павел Стоев, проф. д-р, директор
Стоян Бешков, доц. д-р, заместник-директор
Борислав Георгиев, доц. д-р, научен секретар
— София Господинова, помощник-директор

Отдел Палеонтология и минералогия


Георги Марков, доц. д-р, завеждащ отдел
Николай Спасов, проф. д-р
Латинка Христова, гл. ас. д-р
Надежда Карастоянова, гл. ас. д-р
Недко Недялков, гл. ас. д-р, уредник (филиал Асеновград)
Ралица Коньовска, ас.
Чавдар Каров, магистър минералог
Илия Димитров, магистър геолог
— Димитър Плачийски, д-р, технически сътрудник (филиал Асеновград)

Отдел Ботаника


Димитър Узунов, доц. д-р
Сълза Палпурина, д-р
Ирина Герасимова, магистър ботаник

Отдел Безгръбначни животни


Стоян Бешков, доц. д-р, завеждащ отдел
Павел Стоев, проф. д-р
Здравко Хубенов, проф. д-р
Борислав Георгиев, доц. д-р
Станислав Абаджиев, доц. д-р
Стоян Лазаров, доц. д-р
Николай Симов, доц. д-р
Марио Лангуров, доц. д-р
Ростислав Бекчиев, доц. д-р
Боян Златков, ас. д-р
Виолета Желязкова, магистър зоолог
— Фани Бозарова, техн. сътрудник

Отдел Гръбначни животни


Златозар Боев, проф. д.б.н., завеждащ отдел
Петър Шурулинков, доц. д-р
Георги Попгеоргиев, доц. д-р
Тихомир Стефанов, доц. д-р
Владислав Вергилов, гл. ас. д-р
Асен Игнатов, ас.
Иля Акоста, магистър зоолог
Ния Тошкова, зоолог
— Вера Христова, техн. сътрудник

Администрация и експозиция


— София Господинова, помощник-директор
— Милена Горанова, главен счетоводител
Силвия Тошева, експерт връзки с обществеността
— Лилия Борисова, библиотекар
— Катрин Цветковска, библиотекар
— Веселина Лилова, служител човешки ресурси
— Николина Драганова, касиер, счетоводство
Любляна Граменова, главен технически сътрудник — домакин
— Еманоилка Манолова, касиер
— Нели Ценова, касиер
— Стойка Чавдарова, касиер (филиал Асеновград)
— Владимир Будев, финансов контрольор
— Панайот Димитров, главен консерватор
— Мартин Мартинов, препаратор
— Милена Колева, екскурзовод
— Веселина Чирова, екскурзовод