English | Български

Д-р Петър Берон, зоолог, биоспелеолог, ръководител и участник в много експедиции и самостоятелни пътувания в повече от 80 страни в Европа, Азия, Африка, Северна и Южна Америка, Нова Гвинея и др. Снимкa: (c) С. Абаджиев
Д-р Петър Берон, зоолог, биоспелеолог, ръководител и участник в много експедиции и самостоятелни пътувания в повече от 80 страни в Европа, Азия, Африка, Северна и Южна Америка, Нова Гвинея и др. Снимкa: (c) С. Абаджиев

Петър Берон

(професор емеритус д.б.н.)
телефон: 02 9885116 (в. 633); е-поща:

Роден на 14 март 1940 г. в София.
Образование: Coфийски университет ‘Св. Климент Охридски’, Биолого-Геолого-Географски факултет, 1963 г. сп. биолог (1963—1969), н. с. (1969—1978), д-р (1975), доцент (от 1978).
Специалност: зоолог.
Специализации: биоспелеология във Франция (1967), паразитология в Прага (1970).
Длъжност: в Националния природонаучен музей — директор (от декември 1993 г. до 11 юли 2005 г., когато е избран за депутат в 40-то Народно събрание).
Област на научни изследвания: акарология, арахнология, биоспелеология, паразитология, зоогеография. Специален интерес към пещерната фауна, фауната на високите планини в света, към ектопаразити на различни групи животни, към историята на зоологията и др. Изграждане и поддържане на музейни колекции и експозиции.
Експедиционна дейност: ръководител и участник в много експедиции и самостоятелни пътувания в повече от 80 страни в Европа, Азия, Африка, Северна и Южна Америка, Нова Гвинея и др. От 1976 до 1979 г. работи като управител на резервати в Нигерия.
Преподавателска дейност: лекции по зоогеография (Биологически факултет на СУ ‘Св. Климент Охридски’) и акарология (Пловдивски университет ‘Паисий Хилендарски’).
Други дейности: Председател (от 1985 г.) на Българската федерация по спелеология, Народен представител (1990—1991 и 2005—2009), Председател на НКС на СДС и на парламентарния съюз на СДС (1990), Заместник председател на 40-то Народно събрание.


Текущи проекти


1. Пещерна фауна на България — книга.
2. Биоразнообразие на България (редактор).
3. Пещерна фауна на Гърция.
4. Високопланинска фауна на България.
5. Пещерна фауна на Южна Азия.
6. Описание на нови таксони акари от сем. Erythraeidae, Smarididae, Anystidae, Teneriffiidae и др.
7. Acarorum Catalogus — томове за Erythraeoidea, Cheyletoidea, Psoroptoidea, Dermanissoidea и др.
8. Фауна на България — 2 тома с 23 семейства акари.

Най-нови публикации


Beron, P., Petrov, B., Stoev, P., 2011. The invertebrate cave fauna of the Western Rhodopes (Bulgaria and Greece). — In: Beron, P. (ed.). Biodiversity of Bulgaria, 4. Biodiversity of Western Rhodopes (Bulgaria and Greece). Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia, 583—661. [PDF]

Beron, P., 2009. Zoological Results of the British Speleological Expedition to Papua New Guinea 1975. 12. Acariformes: Erythraeidae (Caeculisoma Berlese). — Historia naturalis bulgarica, 20.

Beron, P., 2008. Acarorum catalogus. I. Acariformes: Calyptostomatoidea (Caliptostomatidae), Erythraeoidea (Smarididae, Erythraeoidae). — Pensoft & NMNH—Sofia, 271 pp.

Beron, P., Jalov, A., Daaliev, T., 2006. Caves and Speleology in Bulgaria. — Pensoft & NMNH—Sofia, 507 pp.

Берон, П., 2005. Биоразнообразие на пещерната фауна в България. — В: Петрова, А. (ред.), Съвременно състояние на биоразнoобразието в България — проблеми и перспективи. Дракон, София.

Берон, П., 2005. Биоразнообразие на акарите в България. — В: Петрова, А. (ред.), Съвременно състояние на биоразнoобразието в България — проблеми и перспективи. Дракон, София.

Beron, P., 2005. Terrestrial cave animals in Bulgaria. — In: Fet, V., Popov, A. (eds). Monographiae biologicae, 82: 493—526.

Beron, P., Petrov, B., Stoev, P., 2004. The invertebrate cave fauna of the Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). — In: Beron, P., Popov, A. (eds). Biodiversity of Bulgaria. 2. Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia, 791—822. [PDF]

Берон, П., 2004. Живот ли бе да го опишеш — II. Изд. — ‘Гея либрис’.

Берон, П., 2003. Живот ли бе да го опишеш — I. Изд. — ‘Гея либрис’.


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала