English | Български

Златка Яръмова
Златка Яръмова

Златка Яръмова

(ръководител културни дейности)
телефон: 0988 895541; е-поща:

Родена на 26.08.1988 г., гр. Смолян.

Образование


Докторант, специалност графика, Национална художествена академия, (тема на научния труд: Концептуализация на визуалния език в графичното изкуство на ХХ век от 2018—понастоящем) в направление Изкуствознание и изобразителни изкуства.
Магистър, специалност графика, Национална художествена академия, направление Изобразителни изкуства 2016—2018 г.
Бакалавър, специалност графика, Национална художествена академия, квалификация художник 2012—2016 г.

Специализации:

Cité internationale des arts, Париж, Франция, Април 2018 г. до май 2018 г., двумесечна специализация по резидентска програма.
Администрация и експозиция

Професионален опит


Част от организацията на кураторски проект Cold, Warm, Warmer, Hot, галерия Sum, Требишов, Словакия, куратори Десислава Христова-Тошева, Бранислав Зурко (август 2022 г.)
Част от организацията на кураторски проект Cold, Warm, Warmer, Hot, галерия към академията за изкуства в Банска Бистрица, Словакия, куратори Десислава Христова-Тошева, Петър Тимечко (август 2022 г.)
Лектор в лекционен курс по Композиция в рамките на докторантска програма към Национална художествена академия, катедра Графика (2018—2021 г.)
Част от организацията на участие към форум FIG, Билбао, Национална художествена академия, катедра Графика (ноември 2020 г.)
Част от организацията на проект 115 години Графика в НХА Национална художествена академия, катедра Графика (01.2020—10.2020 г.)

Статии


Яръмова, З., 2021. Лингвистичният знак като разкриващ разликата в произведението на ХХ век. — сп. Изкуство и критика 2 (2).

Яръмова, З., 2022. Липсата на смисъл, когато то е самото намерение на артиста в изкуството. — сп. Изкуство и критика 3 (1). (под печат)


Изложби


Участие в над 20 български и международни изложби за периода 2014—2022 г., сред които форума Park camp VIIII в парк Требишов, Словакия (2022 г.), Участие в кураторски проект Вход — Изход, галерия към СБХ, София, България (2017 г.), участие и награда от Пети форум Малки графични форми, галерия Art Alley, София, България (2017 г.)
Самостоятелни проекти — Това, което знаеш, е това, което знаеш. Първо недействие по Витгенщайн, съвместен проект с автора Георги Гиков, галерия Аросита, София, България (2021 г.). Това, което знаеш, е това, което знаеш. Второ недействие по Витгенщайн, съвместен проект с автора Георги Гиков, галерия Аросита, София, България (2022 г.). Принципи в празно пространство, съвместна изложба с автора Павлина Обретенова, галерия ArtBox, София, България (2014 г.).