English | Български


Милена Колева

(екскурзовод)
телефон: 087 9226573; е-поща:

Образование


19 СУ Елин Пелин, София (2001), специалност екскурзоводство

Квалификационни курсове:

Обучение Умения и техники за работа с деца в музеите, организирано от Музейко и Софийския зоопарк (2019)
Курс за интерпретатори на културно и природно наследство — HeriQ: Heritage Story Telling — Quality Interpretation Project No. 2013-1-BG1-LEO05-08760 (2015)
Администрация и експозиция

Участие в образователни проекти на НПМ—БАН


Проект Образование с наука (2019—2020)
Културните институции като образователна среда (2019—2020)
Проект FRESHER — Европейска нощ на учените (2019—2020)
Занимания по интереси (2019)
Проект REFRESH — Европейска нощ на учените (2017—2019)
Проект FRESH — Европейска нощ на учените (2016—2018)
Образователни занимания с ученици, организирани от учените в НПМ—БАН:
Изследователска ваканция в музея, 2019
Творчески ателиета за деца, 2019
Пролетна ваканция в НПМ—БАН, 2019
Лято в НПМ — образователни занимания и игри, 2016