English | Български
Къде съм? > Начало > Образование

Ивайло Ангелов. Снимкa: (c) Ивайло Ангелов
Ивайло Ангелов

Ивайло Ангелов

(докторант)
телефон: 088 5450812; е-поща:

Роден на 12 януари 1982 г. в Хасково.
Образование: 2005 г. — СУ Св. Климент Охридски, Биологически факултет, бакалавър, биолог; 2009 г. — СУ Св. Климент Охридски, Биологически факултет, магистър по биология, специалност зоология на гръбначните животни. 2021—2023 г. — Национален природонаучен музей, София, докторант, специалност зоология на гръбначните животни.


Област на научни изследвания


Дневни грабливи птици: разпространение, биология, популационна екология, лимитиращи фактори в гнездовите райони, по миграционния път и местата за зимуване, междувидови взаимоотношения, скалогнездещи хищни птици, конфликт ‘човек-диви животни’, опазване.

Текущи проекти


Численост, възрастова структура и хранителен спектър на гнездовата популация на скалния орел (Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758) в България. Редовен докторант при Национален природонаучен музей, БАН (2021—2023).
Картиране на гнездови територи и търсене на гнезда на малък креслив орел (Clanga pomarina) в Камчийска планина (BG0002044) и Провадийско-Роякско плато (BG0002038), LIFE18/NAT/BG/001051. Program Life — EC (2019—2024).
Наблюдения на миграцията на реещи се хищни птици в Ливан. Bernd Meyburg Foundation for Raptor Research and Conservation.
Проучване на гнездовата численост на египетския лешояд (Neophron percnopterus) в планините Хаджар, Оман. International Avian Research & Bernd Meyburg Foundation for Raptor Research and Conservation.

Теренни проучвания


България (от 1997), Гърция (2005, 2009), Китай (2006), Турция (2007, 2008, 2009, 2010, 2016), Етиопия (2009, 2010), Судан (2010), Оман (2012, 2019), Ливан (2019).

Най-нови публикации


Demerdzhiev, D., Angelov, I., Dobrev, D., 2022. Foraging Patterns of Non-Territorial Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca): A Case of Successful Adaptation. — Diversity 14, 1060. doi:10.3390/d14121060 [PDF]

Meyburg, B., Angelov, I., Azar, S., 2020. A corridor of soaring bird migration in Lebanon on the Eastern Mediterranean flyway. — Sandgrouse, 42: 46—58. [PDF]

Arkumarev, V, McGrady, M., Angelov, I., 2020. A literature review of occurrence of Egyptian Vulture (Neophron percnopterus) resident in Africa. — Vulture News, 77: 1—54. [PDF]

Angelov, I, Bougain, C., Schulze, M., al Sariri, T., McGrady, M., Meyburg, B.-U., 2020. Oman confirmed as a stronghold for resident globally endangered Egyptian Vulture (Neophron percnopterus). — Ardea, 108: 73—82. [PDF]

Angelov, I., Hashim, I., 2019. Birds of prey observed during vulture surveys in northeast Sudan. — Scopus, 39 (2): 1—8. [PDF]

Angelov, I., 2015. Steppe Eagle (Aquila nipalensis). — In: Golemansky, V., Peev, D., Chipev, N., Beron, P., Biserkov, V. (eds). Red Data Book of the Republic of Bulgaria. Volume 2. Animals. Bulgarian Academy of Sciences & Ministry of Environment and Waters, Sofia. [PDF]

Demerdzhiev, D., Hristov, H., Dobrev, D., Angelov, I., Kurtev, M., 2014. Long-term population status, breeding parameters and limiting factors of the Griffon Vulture (Gyps fulvus Hablizl 1783) population in the Eastern Rhodopes, Bulgaria. — Acta Zoologica Bulgarica, 66 (3): 373—384. [PDF]

Nikolov, S., Nikolov, C., Angelov, I., 2013. First record on ground nesting of Egyptian Vulture Neophron percnopterus (Aves: Accipitriformes) in Continental Europe. — Acta Zoologica Bulgarica, 65 (2): 417—419. [PDF]

Angelov, I., Yotsova, T., Sarrouf, M., McGrady, M., 2013. Large increase of the Egyptian Vulture Neophron percnopterus population on Masirah island, Oman. — Sandgrouse, 35: 140—152. [PDF]

Angelov, I., Abdu, B., Terziev, N., Zelleke, S., 2013. Possible sighting of the Indian subspecies of the Egyptian Vulture Neophron percnopterus ginginianus in Africa. — Vulture News, 64: 44—49. [PDF]


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала