English | Български

Ана Нахирнич-Бешкова
Ана Нахирнич-Бешкова

Ана Нахирнич-Бешкова

(асистент)
телефон: 089 6869601, (+381) 69 1227987; е-поща:

Родена на 27 декември 1987 г. в Крушевац, Сърбия.

Образование: биология, магистратура по екология; специалност: ентомология, екология.


Област на научни изследвания

Таксономия, фаунистика, биогеография и екология на дневните пеперуди и пеперудите от семейство Zygaenidae и фаунистика на пеперудите от семейство Psychidae на Балканския полуостров.

Специализации и международно сътрудничество

Гостуваyщ учен в колекция Zygaenidae в Tiroler Landesmuseen, Ferdinandeum Naturwissenschaftliche Abteilung, Innsbruck, Austria, през 2010, 2011, 2013, 2014 (11 седмици)
Гостуваyщ учен в Националния природонаучен музей в София през 2014 (2 седмици)
Гостуваyщ учен в колекция Zygaenidae в Natural History Museum in London през 2015 (2 седмици)
Гостуваyщ учен в колекция Zygaenidae в Museum Witt München и Zoologische Staatssammlung München през 2015 (1 месец)
Гостуваyщ учен в колекция Zygaenidae в Nature Museum Bolzano през 2017 (7 седмици)

Tеренните проучвания

Албания (2016—2019), Босна и Херцеговина (2017), България (2013—2015, 2018—), Гърция (2016—2019), Северна Македония (2010, 2015—2019), Сърбия (2005—), Турция (2018), Черна Гора (2011—2017, 2019).

Проекти

Zygaenidae на Балканския полуостров
Zygaena purpuralis complex (Insecta: Lepidoptera: Zygaenidae) (Synthesys: Берлин, Будапеща, Прага, Виена)
Биоразнообразие на златоочиците (Neuroptera: Chrysopidae) в Сърбия (RP BioDiv CHRYSER 2015—2016)

Членство

SEL — Societas Europaea Lepidopterologica

Най-нови публикации


Beshkov, S., Nahirnić-Beshkova, A., Jakšić, P., 2024. Contribution to knowledge of the Balkan Lepidoptera III. — Ecologica Montenegrina, 73: 226—287. doi:10.37828/em.2024.73.21 [PDF]

Nahirnić-Beshkova, A., Danyik, T., Vassilev, K., Toshova, T. B., Beshkov, S., 2023. Phlomis tuberosa L. (Lamiaceae) Confirmed as a Host Plant of Paracossulus thrips (Hübner, 1818) (Lepidoptera: Cossidae) in Bulgaria, with Notes on Habitats and Recommendations of a Survey Method. — Acta Zoologica Bulgarica, 75 (2): 259—264. [PDF]

Бешков, С., Нахирнич-Бешкова, А., 2023. План за действие за опазване на пеперудата бяло-V (Nymphalis vaualbum) в България за периода 2024—2033 г. — Министерство на околната среда и водите, София, 116 стр., [PDF]; [резюме PDF], 33 стр.; [приложения PDF].

Бешков, С., Нахирнич-Бешкова, А., 2023. План за действие за опазване на пеперудата Paracossulus (Catopta) thrips (Hübner, 1818) в България за периода 2024—2033 г. — Министерство на околната среда и водите, София, 118 стр., [PDF]; [резюме PDF], 33 стр.; [приложения PDF].

Nahirnić-Beshkova, A. Beshkov, S., Jakšić, P., 2022. New records of rare butterflies (Lepidoptera: Papilionoidea) in Albania. — Historia naturalis bulgarica, 44 (10): 109—115. [PDF] doi:10.48027/hnb.44.101

Beshkov, S., Nahirnić-Beshkova, A., 2022. Paracossulus thrips (Hübner, 1818) (Cossidae) and Lignyoptera fumidaria (Hübner, 1825) (Geometridae) — two Lepidoptera genera new for Serbia with a review of the distribution of these two Habitats Directive species in the Balkan Peninsula. — Ecologica Montenegrina, 51: 65—80. doi:10.37828/em.2022.51.8 [PDF]

Бешков, С., Нахирнич-Бешкова, А., 2022. План за действие за опазване на тигровата пеперуда (Euplagia quadripunctaria) в България за периода 2022—2031 г. — МОСВ, София, 84 стр. [PDF]

Plant, C. W., Beshkov, S., Jakšić, P., King, A., Nahirnić-Beshkova, A., 2021. First report of Acasis appensata (Eversmann, 1842) in Serbia with an examination of the genus Acasis Duponchel, 1845 (Lepidoptera: Geometridae) on the Balkan Peninsula. — Acta Entomologica Serbica, 26 (1): 31—40. doi:10.5281/zenodo.5008943 [PDF]

Nahirnić-Beshkova, A., Toshova, T. B., Beshkov, S., 2021. New Data for the Zygaenidae (Lepidoptera) from the Sakar Mountain, Bulgaria. — Acta Zoologica Bulgarica. [PDF]

Nahirnić-Beshkova, A., Beshkov, S., Kucherenko, E. E., Efetov, K. A., 2021. Theresimima ampellophaga (Bayle-Barelle, 1808) rediscovered in the Republic of North Macedonia by using sex attractant traps (Lepidoptera: Zygaenidae). — SHILAP Revta. lepid., 49 (193): 161—170. [PDF]


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала