English | Български

Д-р Виолета Евтимова
Д-р Виолета Евтимова

Виолета Евтимова

(д-р)
телефон: 088 9265526; е-поща:

Родена на 24.07.1976 г. в София.

Образование


2002 — Софийски университет Св. Кл. Охридски, Биологически факултет — бакалавър по биология
2004 — Софийски университет Св. Кл. Охридски, Биологически факултет — магистър по зоология на гръбначните животни
2019 — Софийски университет Св. Кл. Охридски, Биологически факултет — доктор по зоология

Област на научни изследвания


Морска биология, разпространение, биология и екология на китоподобните в Черно море, зоология на гръбначните животни.

Проекти


Надграждане на разпределената научна инфраструктура Разпределена система от научни колекции — България (DiSSCo-BG) — Национален природонаучен музей — БАН (2022 и 2023)
Проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България — Понтус Индаго (2023)
Изследване на съдържанието на Pb, Cd, Zn, Ni и Cu в костите на Phocoena phocoena relicta в българския черноморски регион — The Society for Marine Mammalogy (2018—2019)
3D сеизмични изследвания в Охотско море, о. Сахалин — Sakhalin Energy (2018)
Проучване на трите вида китоподобни и тяхната смъртност в българския черноморски регион — докторантски проект (2017)
3D сеизмични изследвания в блок Силистар, Черно море, България — Шел (2016)
Теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона (ИИЗ) в Черно морe — ИАОС (2012—2015)
Пилотни дейности за фотоидентификация на китоподобни по южното Черноморско крайбрежие на България — НПО Зелени Балкани с подкрепата на ACCOBAMS (2012)
Картиране и определяне на природозащитното състояние на бозайници без прилепи — Дикон Груп ЕООД (2011—2012)
Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие – Масиран мониторинг на кафява мечка в Западни Родопи — ИАОС (2011 и 2012)
Изграждане на Черноморски мрежи за мониторинг на изхвърлени на брега китоподобни — НПО Зелени Балкани (2010—2011)

Публикации


Evtimova, V., Parvanov, D. Grozdanov, A., 2023. Chapter Cadmium, Mercury and Lead in the Bones of Marine Mammals. — In: Hauser-Davis, R. A., Soares Quinete, N., Soledade Lemos, L. (eds). Lead, Mercury and Cadmium in the Aquatic Environment: Worldwide Occurrence, Fate and Toxicity (1st ed.). CRC Press. doi:10.1201/9781003186441

Evtimova, V., Parvanov, D., Peshev, H., Petrov, P., Grozdanov, A., 2022. Age determination of Harbour porpoises (Phocoena phocoena relicta) from the Bulgarian Black Sea coast. — Ecologia Balkanica, 14 (1): 161—164.

Evtimova, V., Parvanov, D., Grozdanov, A., Tserkova, F., Zlatkov, B., Vergilov, Z., Sivilov, O., Yordanov, S., Delov, V., 2019. Heavy metals in bones from Harbour Porpoises Phocoena phocoena from the Western Black Sea Coast. — Zoonotes, 136: 1—4.

Evtimova, V., Parvanov, D., Grozdanov, A., Dimitrov K., Tserkova F., Yordanov S., Velina, Y., Petrova, E., Yordanova, Y., Delov, V., 2018. Cetacean mortality along the Bulgarian Black Sea Coast during 2017. — Zoonotes, 134: 1—4.

Evtimova, V., Dimitrov, K., Delov, V., Velina, Y., Iordanov, S., 2016. Data on cetacean mortality along Bulgarian Black Sea coast during spring-autumn 2016. — Annuaire de l’Université de Sofia St. Kliment Ohridski, 102 (4): 62—69.

Evtimova, V., Delov, V., Parvanov, D., Grozdanov, A., Velina, Y., 2015. A contribution to the study on the three cetacean species stranded along the Bulgarian Black Sea coast. — Annuaire de l’Université de Sofia St. Kliment Ohridski, 101 (4): 33—43.