English | Български
четвъртък, 18 април 2024 г.

Втора среща на работната група за Средновековния период на Международния съвет по археозоология


Националният природонаучен музей при БАН предоставя безплатен вход до своята експозиция на всички украински граждани.

— Какво има изложено
Зала 13 — Бозайници
Експозициите на музея показват изчезналият в света каролински папагал, изчезналите в България тюлен монах, брадат лешояд, малка дропла, сив и момин жерав, степна усойница, немска есетра… [още]

Национален природонаучен музей, Българска академия на науките (НПМ) — Най-богатият природонаучен музей на Балканския полуостров. Към милион и половина екземпляра животни, растения и минерали
Национален природонаучен музей, Българска академия на науките
най-богатият природонаучен музей на Балканския полуостров, към милион и половина екземпляра животни, растения и минерали
Националният природонаучен музей при Българската академия на науките изучава, съхранява и популяризира обекти на живата и нежива природа в България и чужбина. Със своите научни колекции и богата експозиция НПМ е най-представителната институция от този род в страната… [още]
— Посетете ни
Национален природонаучен музей
Българска академия на науките
бул. Цар Освободител 1, 1000 София

телефон: 02 9885116 — номератор; информация: 087 9226573, от 10:00 до 18:00 ч.

Работно време

понеделник до неделя 10:00 — 18:00 (последните посетители се допускат в 17:30 ч.)
на 24 и 31 декември от 10:00 до 13:00 ч.

Музеят работи всеки ден с изключение на 1 януари, 3 март, Великден [православен] и 25 декември.


Зала 4 — Минералогия [Генезис на минералите]Зала 6 — Земноводни и влечугиЗала 8 — ПтициЗала 16 — Растения
— Палеонтологичен музей Димитър Ковачев, Асеновград
Палеонтологичният музей „Димитър Ковачев“, филиал на Националния природонаучен музей при БАН (НПМ-БАН) в Асеновград е създаден с договор от 22.02.1990 г. между БАН и Националния природонаучен музей при БАН от една страна, и община Асеновград… [още]

— Административни документиSONIX
Система за отчитане на научната и експертната дейност в БАН
— Изследвания и колекции
Научноизследователската работа на сътрудниците на музея е свързана със съвременните международни и национални приоритети в областта на изучаване биологичното разнообразие, екологията и опазването на околната среда. Изследванията в областта на ентомологията и палеозоологията са особено интензивни… [още]
Гръбначни животниБотаника

— Образование

Стажант при музея… защо?

‘Стажът в НПМ не е работа, а начин на живот!’

Теодора Георгиева
— e-Natura

ГЕМОЛОГИЯ — СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ — характеристики, класификация, образци, библиотека

— Знаете ли, че…

Музеят е основан през 1889 г. от Княз Фердинанд — орнитолог, лепидоптеролог и ботаник.

bioXcape

— За нас
Новини

Учени от Националния природонаучен музей при БАН взеха участие в срещата, организирана от Междуправителствената научно-политическа платформа за биоразнообразие и екосистемни услуги — Двустранната среща, която се проведе в хотел Best Western plus Olives в София между 12 и 14 март 2024 г., събра представители на държавната администрация и учени от България…

Националният природонаучен музей при БАН и Дружеството на анималисти, флористи и научни илюстратори представят ILLUSTRATORIUM II — На 28 март 2024, от 18 часа, във фоайето, на 4 етаж, в Националния природонаучен музей при БАН директорът на музея, проф. Павел Стоев и председателят на Дружеството…

В Националния природонаучен музей при БАН се проведе Първа национална среща на музейните педагози — По инициатива на директора на Националния природонаучен музей при БАН, проф. Павел Стоев, на 1 март 2024, от 13:30 ч., в зала Левентис на музея се събраха музейни…

Изчезнала балканска популация на елена лопатар е била разселена от римляните чак до Британия — На 13 февруари 2024 г. две научни статии, публикувани едновременно в двете научни списания - PNAS и Scientific Reports, бяха отразени от международните медии за приноса…

Още новини

RSS | Следвайте ни на Facebook, Twitter, Instagram или YouTube
История

Националният природонаучен музей при Българската академия на науките има повече от сто и тридесет годишна история. Той е най-старият музей в България и най-старият и най-богатият между природонаучните музеи на Балканския полуостров… [още]