English | Български

Библиотека

Катрин Цветковска — библиотекар
телефон: 02 9885116 (в. 712)
Работно време: от понеделник до петък, 13:00 — 17:00 часа


Библиотечните фондове съдържат следната литература в научните области зоология, ботаника, геология, палеонтология, екология:
книги — 2427 тома
периодични издания — 602 заглавия в 7887 тома
карти, дискети, отпечатъци

Периодичните издания и книгите са разпределени по езици както следва:
български език — 1588 тома
руски език — 2901 тома
английски език — 1537 тома
немски език — 1758 тома
френски език — 727 тома
други езици — 1857 тома