English | Български

Силвия Тошева, експерт връзки с обществеността
Силвия Тошева, експерт връзки с обществеността

Силвия Тошева

(експерт връзки с обществеността)
телефон: 087 9226575; е-поща:

Образование:


Магистър по информационно-измервателна техника, Технически университет, София (1992)
Администрация

Квалификационни курсове:


Курс за интерпретатори на културно и природно наследство — HeriQ: ‘Heritage Story Telling — Quality Interpretation’ Project No. 2013-1-BG1-LEO05-08760 (2015);
Събитиен мениджмънт — М3 Communications College (2014);
Добри взаимоотношения между ПР/маркетингови агенции и клиенти — М3 Communications College (2014);
Интегрирани маркетингови комуникации — М3 Communications College (2014);
Набиране на средства за музеи и културни институции в България — Български център за нестопанско право (2013);
LABYRINTHEME, тренинг курс по международен проект на секторна програма ‘Грюндтвиг’ (510431-LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP) — обучение в методи за въвличане на публиката и местната общност в образователен процес чрез използването на включващи форми на театъра — Сдружение БИВЕДА (2012);
Връзки с обществеността — Център за образователни услуги, СУ ‘Св. Климент Охридски’ (2012);
Държавен протокол и церемониал — Институт по публична администрация и европейска интеграция към МДААР (2009);
Ефективни връзки с обществеността — Институт по публична администрация и европейска интеграция към МДААР (2008);
Същност и основни елементи на Структурните фондове на ЕС — Институт по публична администрация и европейска интеграция към МДААР (2008);
Представителство на интереси и лобиране в ЕС — Институт по публична администрация и европейска интеграция към МДААР (2008).

Рекламни и ПР кампании на НПМ


‘БГ изследовател 2 — Познавате ли българските растения’ — Интерактивна игра във Фейсбук, организирана и проведена съвместно с Обединена българска банка, ноември 2015;
‘По следите на червения вълк’ — ПР-кампания за отразяване на експедицията на НПМ-БАН в Турция, спонсорирана от ОББ, с подкрепата на ‘Мото-Пфое’-България и с медийното партньорство на сп. ВВС ЗНАНИЕ. Експедицията беше отразена в сп. ВВС ЗНАНИЕ, сп. ОСЕМ, сп. LIFE — България, сп. TOPGEAR, октомври—ноември 2015;
‘БГ изследовател 1 — Познавате ли българските животни’ — Интерактивна игра във Фейсбук, организирана и проведена съвместно с Обединена българска банка, декември 2014;
Рекламна кампания ‘Подкрепете знанието’ на Рекламна агенция Publicis Mark. Кампанията е проведена в 8 радиостанции, 7 печатни издания, 6 инсталации, 2011—2012.
Екип на Националния природонаучен музей участва в играта ‘Парична клопка’ на телевизия PRO.BG. В резултат на победата си в музея бяха оборудвани две работни места в ентомологичното хранилище.

Организирани официални и специални събития в НПМ


Официално откриване на витрина ‘Неземни минерали’, 24 октомври 2014 — На официална церемония в Националния природонаучен музей проф. д-р Николай Спасов връчи на потомствения княз Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский, дарил на НПМ проба от метеорит от Марс, почетна грамота и плакет в знак на благодарност за дарителството и във връзка със 125 годишнината на музея.
125 часа НПМ, 19—24 август 2014 — по повод на 125-годишния си юбилей музеят остана отворен в продължение на 125 часа без прекъсване и чрез интерактивни презентации и демонстрации запозна посетителите с актуалните теми, по които работят днес изследователите в музея — от геология и минералогия през палеонтология и археозоология до биоспелеология, изучаване поведението на прилепите, ентомология, орнитология и природозащита.
Официално откриване на експозицията ‘Светът на насекомите’, 31 март 2014 — Генералният директор на ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова в присъствието на зам.-председателя на БАН, чл.-кор. проф. дфн Николай Милошев и директора на НПМ, проф. д-р Николай Спасов откри новата експозиция, реализирана с финансовата подкрепа на ЮНЕСКО. Интерактивните модули са адресирани основно към детската и младежка публика (6—16 г.) и има за цел да обогати знанията на учениците за насекомите като предостави възможност за пълноценно споделяне на свободното времe на деца и родители.
Официална церемония за откриване на музей ‘Палеонтологично находище Дорково’, 19 септември 2013 — създаденият по идея и концепция на проф. д-р Николай Спасов уникален палеонтологичен музей край Дорково беше открит от Президента на републиката г-н Росен Плевнелиев.
Провеждане на първата прес-конференция в НПМ, 22 декември 2011 — Във връзка със закононарушенията по време на снимките на филма ‘Непобедимите-2’ в Деветашката пещера, НПМ инициира пресконференция, с която привлече вниманието на оторизираните институции и медиите. Повече от 20 електронни и печатни медии изпратиха свои представители. Агенция Франс Прес (AFP) също публикува материал по случая.
Коледен пазар в музея, 11—31 декември 2010 — НПМ изготви за своите посетители специално разработена програма от 15 лекции, занимания и игри, свързани с богатството на биологичното разнообразие и неговото опазване. В партньорство с десет частни фирми и НПО бяха организирани щандове, представящи техните природозащитни дейности.

Участие в конференции


Четвърта национална среща ‘Музеите и устойчивото развитие’ с теми ‘Доброволците в българските музеи’, ‘Личностите на България — забравени или неоценени’ и ‘Градът говори’, Бургас, 3—5 юни 2015;
Практически курс ‘Нещата и хората, предмети и истории’, организиран съвместно със Сдружение БИВЕДА, завършил със спектакъл-лабиринт в музея, 22—27 юли 2013;
Научна конференция ‘Виж кой говори’, посветена на комуникационните и интерпретационни модели в музея, организирана от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН — участие с презентация на тема ‘Съвременният музей — сцена на познанието’, 20—21 юни 2013;
Втора национална среща ‘Музеите и устойчивото развитие’ на тема ‘Съвременни методи за комуникация с публиката’, организирана от Министерство на културата, София, 10—11 юни 2013.

Участие в подготовката и провеждането на научни събития и проекти


Проект ‘Разработване и издаване на обобщаващо издание за природното богатство на ПП Витоша’ (проектен No. DIR-5113326-4-98 ‘Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша’, финансиран по Оперативна програма ‘Околна среда 2007—2013’ с възложител ДПП ‘Витоша’) (2013);
18-ти международен конгрес по лепидоптерология — Благоевград, 29 юли — 4 август 2013;
6-ти Европейски конгрес по хемиптера — Благоевград, 25—29 юни 2012;
PESI (A Pan-European Species-directories Infrastructure) по Седма рамкова програма на ЕС (2008—2011) — проектът е ръководен от Университета в Амстердам и има за цел интегриране във виртуално създадена уеб-среда на четири от основните и най-достоверни таксономични бази данни за зоология, ботаника и микология в Европа (2011);
Научна конференция ‘Биологично разнообразие и жизнена среда’ — Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’, 24—25 юни 2010.

Публикации


Спасов, Н., Тошева, С., 2015. Националният природонаучен музей при БАН на 125 години. — Historia naturalis bulgarica, 21: 3—8. [PDF]

Спасов, Н., Тошева, С., 2015. Националният природонаучен музей при БАН отбеляза 125 години. — сп. Гора, 1: 10—11. [PDF]

Тошева, С., 2014. 125 часа по-късно. — сп. ВВС Знание, 57: 18. [PDF]

Тошева, С., 2014. 125 години Национален природонаучен музей. — сп. ВВС Знание, 56: 16. [PDF]

Спасов, Н., Тошева, С., 2014. Националният природонаучен музей при БАН на 125 години. — сп. Наука, 5: 8—9. [PDF]