English | Български

Д-р Латинка Христова. Снимкa: (c) Асен Игнатов
Д-р Латинка Христова. Снимкa: (c) Асен Игнатов

Латинка Христова

(главен асистент д-р)
телефон: 02 9808391; 02 9885116 (в. 738); е-поща:

Родена на 2 септември 1968 г., гр. София
Завършила СУ ‘Св. Климент Охридски’ през 1993 г. Специалност геолог, специализация палеонтология и стратиграфия
От 1997 до 2003 — редовен докторант в Геологически институт — БАН
От 2005 г. на работа в Националния природонаучен музей — БАН, отдел Палеонтология и минералогия.

Област на научни изследвания


Палеонтология (таксономия и систематика на хипарионите, пещерни мечки, гръбначни от късната креда), палеоекология, биохронология, тафономия, стратиграфия.

Участие в научни проекти


2000—2007 — Съвместен проект между НПМ-БАН и Лабораторията ‘Динамика на човешката еволюция’ — CNRS, France — Териофауните от късния миоцен на България: еволюция на палеосредата и биогеографски сходства.
2010 — ‘Climate dynamics and the extinction of great apes during the late Miocene in Europe’ 2009—2011. Supported by the Fyssen Foundation (Principal Investigator: Gildas MERCERON, Univ. of Lyon1).
2012—2013 — The Balkan Valley Project (BVP). Granted by America for Bulgaria Foundation. Leading institution: State University of New York at Albany. Team leader Dr David Strait.
2013 — Проект на НПМ-БАН: Обособена позиция 2 (Създаване на експозиция) към проект ‘Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в община Ракитово, чрез адаптация на Палеонтологично находище — с. Дорково като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост Цепина’.
2014—2016 — ‘Palaeoenvironment, climate impacts, human dispersal and adaptations during the Pleistocene and Early Holocene in the Balkans’. FWO-BAS.
2014—2017 — Загадката на подредените мечи черепи: разкопки и проучвания в пещерата Мищин камък. Финансира се чрез дарение от ОББ.
2015—2017 — Създаване и поддръжка на палеоботанична колекция към Национален природонаучен музей — БАН.
2016—2018 — Траките — генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността; тема 3 — Природната обстановка в древността и произход на одомашняването и животновъдството по нашите земи и в Европа.
2008—2011 — ‘В търсене на най-ранната човешка предистория: палеонтологически проучвания на находището на най-късните неогенски хоминоиди в Eвропа — ‘Азмака’, край Чирпан. Финансира се чрез: Фондация ‘Развитие на българската наука’ — БАН.
2012—продължава — ‘В търсене на най-късните предчовешки хоминиди в Европа и проучване на средата им на живот’. Финансира се чрез дарение от ОББ.
2017—продължава — Участие в съвместни българо-македонски палеонтологически разкопки край Долни Дисан, Неготинско.
2018—2020 — ‘Comparison of the Neogene fossil mammals from China and Bulgaria’. Съвместен проект с Китайската академия на науките. (Grant No. GJHZ1885).
април 2018—април 2019 — ‘Провеждане на палеонтологически разкопки и проучвания в търсене на българските динозаври’. Финансира се чрез дарение от ОББ.

Най-нови публикации


Spassov, N., Geraads, D., Hristova, L., Markov, G. N., 2019. The Late Miocene (Turolian) mammal fauna from Gorna Sushitsa, Southwestern Bulgaria. — Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, 291 (3): 317—350.

Spassov, N., Iliev, N., Hristova, L., Ivanov, V., 2018. Typology of Thracian horses according to osteological analysis of skeletal remains and depictions from the antiquity. — Historia naturalis bulgarica, 25: 15—24. [PDF] doi:10.5281/zenodo.4043992

Spassov, N., Hristova, L., Iliev, N., 2018. The domesticated horses from the submerged prehistoric village of Urdoviza (Kiten) on the Bulgarian Black Sea coast — among the oldest known. — Historia naturalis bulgarica, 25: 11—14. [PDF] doi:10.5281/zenodo.4043978

Spassov, N., Hristova, L., 2018. Early Ursus etruscus Cuvier from the Middle Villafranchian carst cavern locality of Varshets (Bulgaria). — 24th International Cave Bear Symposium 2018, Chepelare, 27—30.09.2018.

Spassov, N., Geraads, D., Hristova, L., Markov, G. N., Garevska, B., Garevski, R., 2018. The late Miocene mammal faunas of the Republic of Macedonia (FYROM). — Palaeontographica A., 311 (1—6): 1—85.

Nikolov, V., Pavlishina, P., Yaneva, M., Dochev, D., Konyovska, R., Hristova, L., 2018. Late Cretaceous dinosaur remains and other tetrapod fauna from the vicinity of Tran town (Western Srednogorie). — National Conference with international participation ‘GEOSCIENCES 2018’. Review of Bulgarian Geological Society, 79 (3): 99—100.

Гюрова, М., Иванова, С., Маринова, Е., Попов, В., Спасов, Н., Христова, Л., Ферхейден, С., Бурле, К., 2018. Проучване на пещерата Мишин камик — сезон 5. — Археологически открития и разкопки през 2017 г. БАН. Национален археологически институ с музей. София, с. 8—11.

Dzhebir, G., Yordanov, G., Yankova, I., Sirakova, D., Petrova, M., Neov, B., Hristov, P., Radoslavov, G., Hristova, L., Spassov, N., 2018. Comparative genetic analysis of subfossil wild horses (from the Neolithic Age and Early Bronze Age) and present-day domestic horses from Bulgaria. — Historia naturalis bulgarica, 25: 3—10. [PDF] doi:10.5281/zenodo.4043974

Dzhebir, G., Yordanov, G., Yankova, I., Sirakova, D., Petrova, M., Neov, B., Hristov, P., Radoslavov, G., Hristova, L., Spassov, N., 2018. Comparative genetic analysis of modern and ancient horses from the Neolithic age in Bulgaria. — Historia naturalis bugarica, 28: 3—10.

Spassov, N., Hristova, L., Ivanova, S., Georgiev, I., 2017. First Record of the ‘Small Cave Bear’ in Bulgaria and taxonomic status of the bears of the Ursus savini Andrews — Ursus rossicus Borissiak group. — Fossil Imprint, 73 (3—4): 275—291.


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала