English | Български

Виолета Желязкова. Снимкa: (c) Боян Петров
Виолета Желязкова. Снимкa: (c) Боян Петров

Виолета Желязкова

(главен асистент д-р)
е-поща:

ЗА МЕН

Аз съм от тези биолози, които не се страхуват да се изцапат в желанието си да се докоснат по-близо до природата. Завърших Софийския университет ‘Свети Климент Охридски’ като магистър по Генетика и геномика и Микология и алгология, а в момента съм докторант в Националния природонаучен музей към Българската академия на науките. Изследователските ми интереси попадат в сферата на молекулярната популационна генетика, пещерната микробиология и хироптерологията (науката, която се занимава с изследването на прилепите). Основният ми проект е свързан с Болестта на белия нос при прилепите, причинявана от пещерната гъбичка Pseudogymnoascus destructans.

Занимавам се с изследване на пещери още от гимназията, а през 2017 успях да премина ‘магическата’ граница от 1000 метра под земята. Участвала съм в множество пещерни експедиции в България и няколко европейски държави, а веднъж дори кръстих няколко новоотктити галерии във вулканична пещера на Хаваите. В свободното си време практикувам гмуркане, катерене или алпинизъм и с удоволствие се разхождам по ръба на възможностите си — както физическите, така и психическите.

Работила съм като комуникатор на науката, автор на научно-популярни статии и гимназиален учител, а възгледите ми за преподаването се изразяват в споделянето и разпалването на страстта за приключения.

ЗА МОИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Болестта на белия нос (ББН) е инфекциозно заболяване при хиберниращите видове прилепи. Негов причинител е гъбичката Pseudogymnoascus destructans — опасен паразит, способен както да колонизира голата кожа на прилепите, така и да оцелява дълго време в пещерния субстрат. Типичен пример за така нареченеото патогенно замърсяване, P. destructans е безобиден в Европа и Азия, откъдето започва еволюционната му история, но смъртоносен в Северна Америка, където е наскоро пренесен, по всяка вероятност в резултат на човешката дейност. Тъй като е практически невъзможно да изкореним заболяване в дивата природа, от първостепенна важност е да го изучим в детайл, за да можем поне да намалим вредното му въздействие или да предотвратим подобни случаи в бъдещето.

Като част от изследователската общност, посветила се на проблемите на Белия нос, конкретните ми цели са разширяване на познанията върху популационната динамика на P. destructans, както и на неговото разпространение и екологични изисквания, което в дългосрочен план би допринесло за опазването на прилепите. Интересувам от ролята, която играят хората в пренасянато на микроорганизми от една подземна екосистема до друга, и се старая да популяризирам пещерите като уникални естествени лаборатории с огромен потенциал за научни открития и най-чист източник на вдъхновение от страна на неизвестното. Като изследовател на National Geographic обръщам голямо внимание на екстремните местообитания, често в сътрудничество с различни пещерни клубове. В проектите си съчетавам високотехнологичен генетичен анализ с класически микробиологични методи и понякога невероятни теренни приключения. Важно за мен е да превръщам работата си в истории, струващи си разказването, тъй като макар съвременната наука да е достатъчно добра в изгражането на модели и логични стратегии за опазване на природата, близките и разтърсващи преживявания в дивото са това, което ни мотивира да го правим.

Най-нови публикации


Alberdi, A., Razgour, O., Aizpurua, O., Novella-Fernandez, R., Aihartza, J., Budinski, I., Garin, I., Ibáñez, C., Izagirre, E., Rebelo, H., Russo, D., Vlaschenko, A., Zhelyazkova, V., Zrncic, V., Gilbert, T., 2020. Diet diversification shapes broad-scale distribution patterns in European bats. — Nature Communications, 11, 1154. doi:10.1038/s41467-020-14961-2

Aizpurua, O., Budinski, I., Georgiakakis, P., Gopalakrishnan, S., Ibáñez, C., Mata, V., Rebelo, H., Russo, D., Szodoray-Parádi, F., Zhelyazkova, V., Zrncic, V., Gilbert, M. T. P., Alberdi, A., 2018. Agriculture shapes the trophic niche of a bat preying on multiple pest arthropods across Europe: evidence from DNA metabarcoding. — Mol Ecol., 27 (3): 815—825. doi:10.1111/mec.14474

Zhelyazkova, V., 2017. 1230 метра под земята. Експедиция Словачка яма 2017. — BBC Знание, 96: 72—77.

Желязкова, В., Тошкова, Н., Горанов, С., 2016. Прилепите и пещерите. — В: Спелеоложки проучвания на пещерите в община Годеч (част 1), Асоциация на спелеоклубове в София, 51—62. [PDF]

Zhelyazkova, V., 2016. Growth rate of Pseudogymnoascus destructans from Balabanova dupka cave, Western Balkan. — Sofia 2016 (Master thesis).

Zhelyazkova, V., 2016. Genetic structure of Pseudogymnoascus destructans population in Balabanova dupka cave, Western Balkan. — Sofia 2016 (Master thesis).

Toshkova, N., Zhelyazkova, V., 2016. Експедиция Хаваи. — BBC Знание, 72.

Toshkova, N., Zhelyazkova, V., 2016. Cave fungi. — In: Speleological Studies of Caves in Godech Municipality. Part 1. Sofia

Toshkova, N. L., Zhelyazkova, V. L., Puechmaille, S., Uzunov, B. A., Stoyneva-Gärtner, M. P., 2016. Review of the current status and future perspectives on Pseudogymnoascus destructans studies with reference to the species findings in Bulgaria. — Ann. Univ. Sof. 100 (2).

Zhelyazkova, V., 2014. Isolating Geomyces destructans from Raichova dupka cave, Central Balkan. — Sofia 2014 (Bachelor thesis).


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала