English | Български

Д-р Надежда Карастоянова
Д-р Надежда Карастоянова

Надежда Карастоянова

(главен асистент д-р, археозоолог/археолог)
е-поща:

Родена на 7 март 1984 г. в Дупница.

Образование:
2018 — доктор по ‘Зоология’; дисертация на тема: Развитие на лова и животновъдството и разлики в природната обстановка от късния неолит до късния халколит в Източна България по данни от археологически обекти; науч. ръководител: проф. д-р Николай Спасов; Национален природонаучен музей — БАН, София
2011 — магистърска степен, специалност: ‘Археологически изследвания — праистория’; магистърска теза на тема: ‘Животните в ритуален контекст: Археозоологическо проучване на вкопана структура от къснонеолитния ритуален комплекс при Сърнево, Старозагорско’; Нов български университет, София
2009 — бакалавърска степен, специалност: Археология; Нов български университет, София

Област на научни изследвания


Археозоология, археология, праистория, животински останки, палеосреда, одомашняване.

Участие в научни проекти


2006—2012: палеолитен обект — пещера Козарника, българо-френска експедиция
2006—2018: палеолитен обект — пещера Редака 2, българо-френска експедиция
2006—2008: късноантична крепост близо до Горно Ново Село, Чирпан
2009—2010: спасителни разкопки по магистрала ‘Тракия’, Сърнево — ямни комплекси от римската епоха, КЖЕ и неолита
2009—2011: спасителни разкопки на халколитно селище Върхари
2009: издирвания на археологически обекти по долината на р. Струма — проект ARCITEC (Археологически и интердисциплинарни технологии за документиране и интерпретиране на културното наследство)
2011—2013: некропол от късножелязната епоха при с. Делян, Дупнишко (спасителни разкопки по сервитута на магистрала Струма, ЛОТ 1)
2012: издирвания на пещерни обиталища в землищата на селата Самоводене, Беляковец и Хотница, общ. Велико Търново
2012—до момента: археологически проучвания на о. Свети Кирик, Созопол — Проект на фондация Балканско наследство
2013—до момента: Селищна могила Юнаците, Пазарджик; Селищна могила Петко Каравелово, обл. В. Търново
2013: спасителни археологически проучвания на обект Капитан Андреево; Селищна могила при село Иваново, Шуменско. Ръководител: С. Венелинова (2012—2013)
2014: късно неолитно селище в м. Чавдарова чешма, Симеоновградско; Мурсалево, м. Турската Воденица
2015: издирвания на археологически обекти на територията на община Братя Даскалови, Чирпан и Стара Загора
2015: център за локализиране на древни пътища и хабитати чрез методите на пространствения анализ и археометрията — SARCHUS-AIR, ФНИ, (2014—2016)
2016: теренни издирвания на археологически обекти в територията на гр. Трън
2017—2018: теренни издирвания на археологически обекти на територията на Кресненското дефиле

Специализации


07.11.2012 — 07.12.2012: Специализация по палеонтология във Франция, Бордо; лаборатория по палеонтология: PACEA, University of Bordeaux 1, UMR 5199
10.11.2014 — 10.12.2014: Специализация по палеонтология във Франция, Бордо; лаборатория по палеонтология: PACEA, University of Bordeaux 1, UMR 5199

Научни проекти


Археологично и палеонтологично проучване на пещера Манастира, Великотърновско. Френско-български проект
OF GAME AND MAN: Anattempt to identify hunting weapons and techniques through use-wear analysis of faunal remains — PACEA/PPP-UMR 5199 CNRS, Bordeaux, France
Участие като изследовател на National Geographic Channel в предаването ‘Explore Bulgaria’
Еленът лопатар — автохтонен вид на Балканите? Историята на съществуването му в праисторията на България. Програма за подпомагане на млади учени и докторанти
Археозоологически анализ на животински останки от праисторически археологически обекти в България. Модул: Млади учени. Министерство на образованието и науката
Сравнително популационно-генетично изследване на древни и съвременни социално и исторически значими животни в България. Фонд Научни изследвания — конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания — 2018
Надграждане на Изследователска инфраструктура Разпределена система за научни колекции — България (DiSSCo-BG) (DiSSCo) — надграждане и дигитализиране на археозоологическите колекции в Националния природонаучен музей — БАН

Най-нови публикации


Karastoyanova, N., Nikolova, S., Nekhrizov, G., 2023. Faunal remains from the Early Iron Age rock-cut complex Gluhite Kamani (Eastern Rhodopes, Bulgaria). — Historia naturalis bulgarica, 45 (5): 107—124. [PDF] doi:10.48027/hnb.45.052

Karastoyanova, N., 2023. Faunal Remains from Site 42, Orlovo. — In: The medieval settlement near Orlovo village, Haskovo region (site 42 along the gas transmission pipeline Greece — Bulgaria). Bikićvaleri, V., Grigorov, V. (eds) Archaeologia Bulgarica Suplement, 6.1, NOUS Publishers Ltd, 161: 87—92.

Karastoyanova, N., 2023. Archaeozoological analysis of the animal remains. In: Vagalinski, L., Conrad, S., Traykova, L., Kecheva, N., Krauß, R. Novgrad — Tash Bair I. Archaeological Investigations at the Southernmost Point of the Danube. — Разкопки и проучвания, 2, 48, НАИМ — БАН, 660, 466—478.

Ilieva, G., Kouzov, Ch., Christov, M., Karastoyanova, N., 2023. Settlement from the Late Iron Age in Pod seloto locality near the town of Kaspichan, Kaspichan municipality, Shumen district (national archaeological reserve Madara). — 20, Regional Museum of History — Shumen.

Boyadzhiev, K., Boyadzhiev, Y., Haleva, V., Popova, Tz., García-Granero, J. J., Jovanović, M., Karastoyanova, N., Russeva, V., McIlfatrick, O., de Groot, B., Sirakov, N., Mitrinova, E., Panchov, P., Petrov, V., 2023. The Late Copper Age building BII-21B at Tell Yunatsite, south central Bulgaria. — Studia Praehistorica, 17: 133—217. [PDF]

Chohadzhiev, A., Karastoyanova, N., Gurova, M., Yanakieva, A., Bacoup, P., Méphane, P., 2022. To pit the pig. The curious case of Feature E63 from Petko Karavelovo tell-site. — Studia Praehistorica, 16: 173—206. [PDF]

Богданова, Т., Карастоянова, Н., 2022. Неолитно селище Извор. — Археологически открития и разкопки през 2021 г., 2: 954—957.

Богданова, Т., Карастоянова, Н., 2022. Heoлитнo ceлищe Извop, c. Aлдoмиpoвци, oбщ. Cливницa. — В: Бoяджиeв, К., Ивaнoвa, H. (рeд.), Кaтaлoзи. Българска археология, 23: 9—10.

Вайсов, И., Славчев, В., Попова, Ц., Джурковска, Г., Вандева, Г., Карастоянова, Н., 2021. Археологически проучвания на Големия остров при с. Дуранкулак. — Археологически открития и разкопки през 2020 г., 1: 246—251. [PDF]

Манев, А., Славчев, В., Гюрова, М., Карастоянова, Н., 2021. Спасително археологическо проучване на Къснонеолитен и Ранносредновековен обект в землището на с. Цонево, общ. Дългопол. — Археологически открития и разкопки през 2020 г., 2: 1156—1160. [PDF]


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала