English | Български

д-р Фьодор Константинов
д-р Фьодор Константинов

Фьодор Константинов

(д-р)
е-поща:

Роден на 16 януари 1974 г. в Санкт Петербург.

Образование


2000 доктор (биология), Санктпетербургски държавен университет
1997 магистър (ентомология), Санктпетербургски държавен университет

Научни интереси


разнообразие и еволюция на полутвърдокрилите насекоми
филогенетика с тотални доказателства
еволюция на връзките с хранителните растения-гостоприемници в семейство Miridae
машинно самообучение за идентифициране на видове въз основа на изображения
модели на разпространение във времето и пространството
дигитализация на природонаучни колекции
морфология и таксономия на полутвърдокрилите насекоми от семейство Miridae

Експедиционен опит


Повече от 30 експедиции за събиране на научен материал от полутвърдокрили насекоми на всички континенти, с изключение на Антарктида, особено в Кабадино-Балкария, Карачаево-Черкезия, Дагестан, Западно Задкавказие, Армения (Кавказ), Калмикия, Бяло море, северозападни, централни и южни територии на европейската част на Русия, Далечен изток на Русия, Казахстан и Узбекистан (Централна Азия), Швейцария, Нидерландия, Хърватия, България, Гърция, Италия, Тунис, Китай, Виетнам, Индонезия, Нова Гвинея, Австралия, САЩ и Перу.

Публикации


Tyts, V. D., Namyatova, A. A., Konstantinov, F. V., 2022. Phylogeny of the Rhinocylapus complex (Heteroptera, Miridae, Cylapinae, Fulviini). — Invertebrate Systematics, 36 (8): 751—779. doi:10.1071/IS21061

Popkov, A., Konstantinov, F., Neimorovets, V., Solodovnikov, A., 2022. Machine learning for expert‐level image‐based identification of very similar species in the hyperdiverse plant bug family Miridae (Hemiptera: Heteroptera). — Systematic Entomology, 47 (3): 487—503. doi:10.1111/syen.12543

Grozeva, S., Stoianova, D., Konstantinov, F., Simov, N., Kuznetsova, V. G., 2022. A synopsis of the numbers of testicular follicles and ovarioles in true bugs (Heteroptera, Hemiptera)—sixty-five years of progress after J. Pendergrast’s review. — ZooKeys, 1136: 71—123. doi:10.3897/zookeys.1136.96431

Gnezdilov, V., Konstantinov, F., Namyatova, A., 2022. From modern to classic: classification of the planthopper family Issidae (Hemiptera, Auchenorrhyncha, Fulgoroidea) derived from the total-evidence phylogeny. — Systematic Entomology, 47 (4): 551—468. doi:10.1111/syen.12546

Bolshakova, D. S., Konstantinov, F. V., 2022. Filicicapsus smaragdus gen. et sp. nov. (Heteroptera: Miridae), a new plant bug genus and species from New Guinea. — Austral Entomology, 61 (4): 433—447. doi:10.1111/aen.12624

Konstantinov, F. V., Simov, N., 2018. Review of the subgenus Plumiger of Myrmecophyes, with description of a new species (Heteroptera, Miridae, Halticini). — ZooKeys, 796: 215—239. doi:10.3897/zookeys.796.21877

Konstantinov, F., Simov, N., 2014. A new Cleotomiris species (Hemiptera: Heteroptera: Miridae: Phylinae) from North Korea. — Zootaxa, 3786 (1): 65—72.