English | Български

Доц. Светослав Петрусенко, смарагдово находище - Урдини езера, Рила
Доц. Светослав Петрусенко, смарагдово находище — Урдини езера, Рила

Светослав Петрусенко

(доцент)

Лични данниРоден на 3 декември 1933 г. в гр. София.

1960 г. — завършва специалност геохимия в СУ ‘Св. Климент Охридски’;
1960—1961 г. — геолог в Геоложки проучвания — обект ‘Чепеларе’;
1961—1972 г. — специалист минералог в Геологически институт на БАН;
1972—1986 г. — научен сътрудник в Националния природонаучен музей на БАН;
1986—1994 г. — ст.н.с. и завеждащ секция Минералогия в Националния природонаучен музей на БАН.

Владее руски и немски език.


Професионална дейностИзучава магматичните и метаморфните процеси и свързаните с тях минерали в скарновите образувания в Рило-Родопската геоложка област. Дава първите сведения за десилицираните пегматити в Урдинския циркус и открива в тях първото смарагдово находище в страната, заедно с други редки минерали (хризоберил — с разновидността александрит, розов клиноцоизит, фуксит и др.). По негово предложение районът на Урдините езера е обявен през 1985 г. за природозащитен обект (първият за минерали в България!). Участва и в създаването на защитените природни паркове на Витоша, Рила и Родопите, заедно с флората и фауната.


Научна дейностИма над 80 научни статии, публикувани в специализирани издания в страната и чужбина. По-голяма част от тях са свързани с изучаването на геологията и минералогията на Рила. Написал е около 20 научно-популярни работи.

В книгата ‘Вълшебството на Рила’ негова е частта за минералите. Изготвена е първата топоминераложка карта на Рила, с описанията на някои характерни и редки минерали.

Съществен принос има в развитието на минераложките експозиции в природонаучните и регионални музеи в страната, и е техен научен консултант.

Членува в Българското и Украинското минераложко дружество, както и в ProGeo (Швеция).

Най-нови публикации


Минчева-Стефанова, Й., Петрусенко, С., Кръстева, М., Сокеров, Д., 2017. Композиционни калцитови кристали от находище Сърнешко кладенче, Росенски руден район. — Historia naturalis bulgarica, 24: 121—126. [PDF]

Арнаудов, В., Петрусенко, С., 2014. Сто години от рождението на академик Иван Костов (1913—2013). — Минно дело и геология.

Петрусенко, С., Петрусенко, В. П., 2013. Династия Петрусенко в Болгарий. — В книг. Белоэмигранты в Болгарий. Воспоминания, Москва, ‘Синержи’ с. 433—443.

Петрусенко, С., 2013. Вълшебството на Рила, част 2 — Езикът на природата — рилските минерали. — изд. Кибеа, с. 131—174.

Чумаченко, П., Дитл, О., Петрусенко, С., Лисенко-Чехларова, И., 2012. Български геолози от руски произход. — ‘Геонауки’, сборник БГД, с. 159—160.

Каров, Ч., Петрусенко, С., 2012. Авторски минераложки образци от фондовете на Националния природонаучен музей при Българската академия на науките, използвани в научни публикации. — Сп. БГД, 73: 143—151. [PDF]

Арнаудов, В., Петрусенко, С., Станчева, Е., 2012. Минерален и химичен състав на нечисти мрамори (магнезиално-силикатни калцифири) от Рила планина. — Сп. БГД, 73: 5—25. [PDF]

Петрусенко, С., 2010. Лунни проби в Националния природонаучен музей. — Сп. Мин. дело и геол., 3—4: 47—48. [PDF]

Петрусенко, С., 2010. Глухарите — пъстрия свят на гастролитите в тях. — Лов и риболов, 8: 26—28.

Petrussenko, S., Karov, Ch., Dimitrov, I., 2009. The mineralogical exhibition of the National Museum of Natural History in Sofia (Bulgaria) —120 years of its establishment. — ProGEO NEWSLETTER, 3: 5—7.


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала