Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Библиотека > Публикация — идентификатор 0245Публикация — идентификатор 0245 [Arem, J. E. 1987]

Arem, J. E.
1987

Color Encyclopedia of Gemstones. 2nd edition

Springer, 1—248

Едно от най-популярните и пълни ръководства за скъпоценни камъни. Съдържа описания и 344 фигури.

външна връзка [PDF]