Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Морион — образец 0136, снимка © НПМ
Морион — образец 0136, снимка © НПМ

Морионобразец 0136

Произход

Южна Америка
Бразилия
Морион — образец 0136, карта на находището
Данни

Тегло: 28.98 ct; размери: 38.73 | 14.17 | 7.77 mm; форма: круша; цвят: черен; чистота: око-чист; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Голям, много чист образец; шлифовка стил кабошон.

Други образци
Морион — образец 0135

Още информация от ‘Класификация’


Име, популярно в България, за черната разновидност на опушения кварц.