Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Халцедон — образец 0403, снимка © НПМ
Халцедон — образец 0403, снимка © НПМ

Халцедонобразец 0403

Произход

Южна Америка
Бразилия
Халцедон — образец 0403, карта на находището
Данни

Тегло: 0.66 ct; размери: 6.52 | 5.54 | 4.21 mm; форма: овал; цвят: умерено много наситено синкаво зелен; леко сивкав; чистота: полупрозрачен; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Ovalimixtum C 43-32’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Халцедон — образец 0088Халцедон — образец 0180Халцедон — образец 0510Халцедон — образец 0511Халцедон — образец 0512Халцедон — образец 0580Халцедон — образец 0591Халцедон — образец 0225Халцедон — образец 0688Халцедон — образец 0418Халцедон — образец 0558Халцедон — образец 0179Халцедон — образец 0183Халцедон — образец 0404Халцедон — образец 0265Халцедон — образец 0348Халцедон — образец 0684Халцедон — образец 0685

Още информация от ‘Класификация’


Традиционно се дефинира като влакнеста криптокристална разновидност на кварца. Напоследък е показано, че голяма част от халцедонът е смес от кварц и моганит. Чистият халцедон може да съдържа следи от силанолни групи.