Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хромхалцедон — образец 0610, снимка © НПМ
Хромхалцедон — образец 0610, снимка © НПМ

Хромхалцедонобразец 0610

Произход

Южна Африка
Зимбабве, Западен Машоналенд, Маконде, Муторашанга
Хромхалцедон — образец 0610, карта на находището
Данни

Тегло: 6.08 ct; размери: 17.33 | 9.66 | 6.03 mm; форма: маркиз; цвят: умерено тъмно много леко синкаво зелен; много леко сивкав; чистота: полупрозрачен; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; шлифовка стил кабошон.

Още информация от ‘Класификация’


Разновидност на халцедона, оцветена от хромови съединения. Известен също като мторолит.