Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Опушен кварц — образец 0202, снимка © НПМ
Опушен кварц — образец 0202, снимка © НПМ

Опушен кварцобразец 0202

Произход

Южна Америка
Бразилия
Опушен кварц — образец 0202, карта на находището
Данни

Тегло: 11.11 ct; размери: 16.22 | 12.25 | 7.25 mm; форма: осмоъгълник; цвят: тъмно червеникавооранжев; чистота: око-чист; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; степенчат стил шлифовка.

Други образци
Опушен кварц — образец 0362Опушен кварц — образец 0674Опушен кварц — образец 0251Опушен кварц — образец 0682Опушен кварц — образец 0204Опушен кварц — образец 0350Опушен кварц — образец 0359Опушен кварц — образец 0401Опушен кварц — образец 0719

Още информация от ‘Класификация’


Опушено сив, кафяв до черен кварц, оцветен от алуминий-базирани и предизвикани от облъчване цветни центрове.