Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Млечен кварц — образец 0358, снимка © НПМ
Млечен кварц — образец 0358, снимка © НПМ

Млечен кварцобразец 0358

Произход

Южна Азия
Афганистан
Млечен кварц — образец 0358, карта на находището
Данни

Тегло: 1.95 ct; размери: 9.30 | 9.30 | 5.28 mm; форма: възглавница триъгълник; цвят: много светлосив; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘99Simp’ на Джим Фенлисън, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Млечен кварц — образец 0044Млечен кварц — образец 0475Млечен кварц — образец 0282Млечен кварц — образец 0374Млечен кварц — образец 0704Млечен кварц — образец 0705Млечен кварц — образец 0042Млечен кварц — образец 0186

Още информация от ‘Класификация’


Полупрозрачна до непрозрачна бяло оцветена разновидност на кварца.