Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Розов кварц — образец 0700, снимка © НПМ
Розов кварц — образец 0700, снимка © НПМ

Розов кварцобразец 0700

Произход

Южна Америка
Бразилия
Розов кварц — образец 0700, карта на находището
Данни

Тегло: 6.83 ct; размери: 14.66 | 12.40 | 9.13 mm; форма: овал; цвят: много светлопурпурен; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Ovalimixtum’ [ъглите на короната променени на 38.00, 20.00], отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Розов кварц — образец 0233Розов кварц — образец 0079Розов кварц — образец 0279Розов кварц — образец 0078Розов кварц — образец 0377Розов кварц — образец 0257Розов кварц — образец 0266Розов кварц — образец 0271Розов кварц — образец 0346Розов кварц — образец 0698Розов кварц — образец 0699Розов кварц — образец 0701Розов кварц — образец 0175Розов кварц — образец 0188Розов кварц — образец 0242

Още информация от ‘Класификация’


Две разновидности на кварца се наричат розов кварц. Едната от тях е от полупрозрачни маси, състоящи се от врастнали анедрични кристали. Тя винаги е замъглена до полупрозрачна поради микроскопични влакнести включeния на розов боросиликатен минерал, близък до дюмортиерита. Другата разновидност се среща в добре оформени кристали с подобен цвят. Цветът е очевидно причинен от облъчване на алуминий и фосфор-базирани цветни центрове, които заместват силиция в атомната решетка.