Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Псиломелан — образец 0724, снимка © НПМ
Псиломелан — образец 0724, снимка © НПМ

Псиломеланобразец 0724

Произход

Централна Америка
Мексико
Псиломелан — образец 0724, карта на находището
Данни

Тегло: 2.07 ct; размери: 10.29 | 4.89 | 3.41 mm; форма: правоъгълник; цвят: умерено тъмносив; чистота: непрозрачен; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; дизайн ‘Rectangulum Cab’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Псиломелан — образец 0725Псиломелан — образец 0323

Още информация от ‘Класификация’


Остаряло название за група манганови оксиди; главно романешит в халцедон.