Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Млечен кварц — образец 0186, снимка © НПМ
Млечен кварц — образец 0186, снимка © НПМ

Млечен кварцобразец 0186

Произход

Южна Азия
Афганистан
Млечен кварц — образец 0186, карта на находището
Данни

Тегло: 2.25 ct; размери: 8.26 | 8.24 | 6.19 mm; форма: осмоъгълник; цвят: много светлосив; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Easy Octagon’ на Куинси Д. Хауъл, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Млечен кварц — образец 0044Млечен кварц — образец 0475Млечен кварц — образец 0358Млечен кварц — образец 0282Млечен кварц — образец 0374Млечен кварц — образец 0704Млечен кварц — образец 0705Млечен кварц — образец 0042

Още информация от ‘Класификация’


Полупрозрачна до непрозрачна бяло оцветена разновидност на кварца.