Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Морион — образец 0135, снимка © НПМ
Морион — образец 0135, снимка © НПМ

Морионобразец 0135

Произход

Южна Америка
Бразилия
Морион — образец 0135, карта на находището
Данни

Тегло: 2.80 ct; размери: 9.81 | 9.65 | 4.33 mm; форма: кръг; цвят: черен; чистота: око-чист; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; шлифовка стил кабошон.

Други образци
Морион — образец 0136

Още информация от ‘Класификация’


Име, популярно в България, за черната разновидност на опушения кварц.