Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Псиломелан — образец 0323, снимка © НПМ
Псиломелан — образец 0323, снимка © НПМ

Псиломеланобразец 0323

Произход

Централна Америка
Мексико
Псиломелан — образец 0323, карта на находището
Данни

Тегло: 2.65 ct; размери: 12.88 | 7.70 | 4.78 mm; форма: шестоъгълник; цвят: умерено тъмносив; чистота: непрозрачен; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; дизайн ‘Hexaelongatis 2’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Псиломелан — образец 0724Псиломелан — образец 0725

Още информация от ‘Класификация’


Остаряло название за група манганови оксиди; главно романешит в халцедон.