Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Индошинит — образец 0729, снимка © НПМ
Индошинит — образец 0729, снимка © НПМ

Индошинитобразец 0729

Произход

без данни за находище
Данни

Тегло: 1.21 ct; размери: 7.33 | 7.31 | 4.86 mm; форма: осмоъгълник; цвят: тъмножълт; чистота: леко включен; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; дизайн ‘Eight’ на Глен и Марта Варгас, отлична шлифовка на Тан Пен.

Още информация от ‘Класификация’


Тип тектит, срещащ се в Югоизточна Азия.