Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хризопраз — образец 0473, снимка © НПМ
Хризопраз — образец 0473, снимка © НПМ

Хризопразобразец 0473

Произход

без точно находище [Африка]
Данни

Тегло: 0.61 ct; размери: 5.72 | 5.70 | 3.48 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено светло много леко синкаво зелен; много леко сивкав; чистота: полупрозрачен; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; дизайн ‘Eight’ на Глен и Марта Варгас, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Хризопраз — образец 0107Хризопраз — образец 0292Хризопраз — образец 0697Хризопраз — образец 0181Хризопраз — образец 0182Хризопраз — образец 0465

Още информация от ‘Класификация’


Зелена разновидност на халцедона. Цветът е причинен от малки включeния на Ni-носещи слоеве силикати.