Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Снежинков обсидиан — образец 0738, снимка © НПМ
Снежинков обсидиан — образец 0738, снимка © НПМ

Снежинков обсидианобразец 0738

Произход

без данни за находище
Данни

Тегло: 1.99 ct; размери: 9.96 | 5.68 | 4.16 mm; форма: правоъгълник; цвят: черен; чистота: непрозрачен; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; дизайн ‘Rectangulum Cab’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Снежинков обсидиан — образец 0734

Още информация от ‘Класификация’


Разновидност на обсидиана, съдържаща бели ‘снежинкови’ кристални структури на минерала кристобалит, възникнали поради частична кристализация на стъклото.