Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2330”):

Colias caucasica
Polyommatus eroides
Coenonympha rhodopensis
Erebia orientalis
Erebia rhodopensis
Erebia melas
Erebia oeme


Назад към предишната страница