Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Маркович, 1923” е:

Маркович, А. (1923) Пеперуди от Родопите. Трудове на Българското природоизпитателно дружество 10: 121—141.


Назад към предишната страница