Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2270”):

Pyrgus cacaliae
Polyommatus eroides
Coenonympha rhodopensis
Erebia orientalis
Erebia gorge
Erebia rhodopensis
Erebia pronoe
Erebia melas
Erebia oeme
Euphydryas cynthia


Назад към предишната страница