Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2410”):

Pieris ergane
Coenonympha rhodopensis
Erebia oeme


Назад към предишната страница