Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2180”):

Polyommatus eroides
Coenonympha rhodopensis
Erebia rhodopensis
Erebia oeme
Euphydryas cynthia


Назад към предишната страница